Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 21.VIII. - 28.VIII.2016
Na budúci rok plánujeme v našej farnosti birmovku, kto má záujem a chce sa zúčastniť prípravy na prijatie tejto sviatosti nech sa prihlási v sakristii. Prihlásiť sa môžu študenti a dospelí žijúci v našej farnosti, ktorí majú ukončenú základnú školu, čiže stredoškoláci a starší.
Ružencové bratstvo Sečovce organizuje 15. septembra 2016 púť do Maďarska na pútnické miesto Máriapóč. V tento deň tam bude slovenská sv. omša s otcom biskupom. Cena púte je 8€, kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii. Z filiálok sa môžete hlásiť na tel. čísle 0918 461 757. Záloha je 5€.
Naša farnosť plánuje zorganizovať v sobotu 27.8.2016 turistický výlet do Hermanoviec nad Topľou do Doliny obrov na Hermanovské skaly. Predbežná cena bude 5€. Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii.