Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Cirkev žije neprestajne evanjelium pokoja. Hlása ho všetkým ľuďom a národom. Neúnavne ukazuje cestu pokoja a zmierenia. Nastoľuje pokoj. Búra hradby predsudkov a nepriateľstiev medzi ľuďmi. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 24.X-23.X.2016
Na kostol obetovali: z krstu Šimona Eštoka 30€, z pohrebu Michala Benedeka 50€, z volebnej kapituly františkanského svetského rádu 30€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Vincentská rodina ďakuje za zbierku na boj protiu hladu, ktorá sa uskutočnila v našej farnosti minulú nedeľu. Na pomoc chudobným sa vyzbieralo 345,74€. 
Dnes je ZBIERKA NA MISIE, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Blíži sa sviatok Všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých, v tomto čase od 1. do 8. novembra môžeme získať odpustky pre naších zomrelých, z tohto dôvodu budeme pred prvým piatkom spovedať o týždeň skôr. V Sečovciach ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer hodinu pred sv. omšou, na filiálkach podľa programu. Z tohto dôvodu vás prosíme aby ste sa ruženec pred sv. omšou pomodlili sami.
Stretko birmovancov a žiadne iné stretká v tomto týždni na fare nebudú.
Spoločná sv. omša za zosnulých bude v našej farnosti na sviatok Všetkých svätých v Bačkove a vo Višňove, na Pamiatku všetkých verných zosnulých v Dargove, v Kravanoch a v Sečovciach večer o 18.00. Úmysly môžete zapisovať v sakristii. 
Dnes popoludní vás pozývame na moderovanú adoráciu, ktorá bude o 15.00 vo farskom kostole v Sečovciach.