• pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

FARSKÉ OZNAMY na nasledujúce dni

Pre mnohých veriacich je toto obdobie veľkou bolesťou, nemôžu sa zúčastňovať na sv. omšiach, sv. omše za účasti veriacich nie sú dovolené. My kňazi slúžime každý deň sv. omše vo farskom kostole v Sečovciach v stanovených časoch na dohodnuté úmysly. Avšak ani príbuzní, ktorí prosili o odslúženie sv. omše nemôžu byť osobne prítomní na sv. omši. Môžete sa k nám však pripojiť svojimi modlitbami.

V nedeľu
budeme spoločne sláviť sv. omšu o 10.30 na dohodnuté úmysly / 8.00, 18.00/ a za celú našu farnosť. Vy vo svojich rodinách ju prežite ako veriaci ľudia, môžete ju zasvätiť spoločným sledovaním prenosov sv. omší, čítaním Svätého písma príslušnej nedele a ďalšími spoločnými modlitbami. /napr. krížová cesta, ruženec, korunka .../

Odporúčame vám sledovať každodenné sv. omše

Sv. omše v médiách


Duchovne sa zjednoťme a využime možnosť duchovného prijímania Krista

„Duchovne prijímať môže každý veriaci, ktorý verí v Krista, miluje ho a túži žiť v jeho prítomnosti, je v stave milosti - nie je v stave ťažkého hriechu a z dôvodu fyzickej prekážky, choroby  alebo inej závažnej príčiny nemôže pristúpiť k svätému prijímaniu v kostole.“

Aj keď duchovné sv. prijímanie nemôže nikdy nahradiť sväté prijímanie, v ktorom je Kristus podstatne prítomný pod spôsobom chleba a vína, duchovné sv. prijímanie nám ponúka aspoň možnosť vstúpiť do duchovnej prítomnosti Krista, čo znamená prijať prítomnosť Krista v svojom živote čo je aj jeden z účinkov Eucharistie.  


Modlitba pred úkonom duchovného svätého prijímania


Každý večer o 20.00 sa duchovne zjednoťme pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca

Najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlíme na spoločný úmysel za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, modlíme sa za ľudí postihnutých vírusom, ale aj za tých, ktorí sa o nich starajú a prejavujú im svoju starostlivosť.

Otcovia biskupi nám odporúčajú pôst
„Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy.“

Pobožnosti krížovej cesty sa modlíme súkromne doma so svojimi rodinami hoci aj každý deň.

Počas týchto neľahkých dní ostaňme v spojení s Kristom a Cirkvou – spoločenstvom veriacich. Spoločne sa zjednocujme v čase keď sa v našej farnosti slúžia sväté omše, zjednocujme sa vo svojich modlitbách a umocňujme ich pôstom a čítaním svätého písma.

Farský kostol v Sečovciach bude pre našich veriacich zatvorený.

Buďme pokojní, zachovajme zdravý rozum a rozvahu. Dôverujme v Božiu pomoc, aby sa aj táto ťažká situácia obrátila na dobré. 
                                                                                                                          
farár          
Posledná aktualizácia: pondelok, 16. marec 2020, 15:49