Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • mladi
  • krizova
  • Birmovka 7 copy
  • odpust 2022 1

SVÄTÉ OMŠE OPÄŤ POVOLENÉ AJ ZA ÚČASTI VEREJNOSTI

Od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam a za dodržiavania protiepidemických opatrení. Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom najmä pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Účasť na bohoslužbách nie je povinná a stále ostáva v platnosti dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií budú pokračovať ďalej. Na sv. omšu neprichádzajte, ak ste chorí, ak máte príznaky koronavírusu a keď sa nachádzate v období povinnej karantény.

Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Pri sv. omšiach sa vyžaduje nevyhnutná stručnosť, aby sa čas sv. omše zbytočne nenaťahoval.

Dôležité dodržať

1. Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, sedenie v kostole je dovolené v každej druhej lavici po krajoch pri zachovaní dvojmetrovej vzdialenosti medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti). Teda „pravidlo združeného sedenia ľudí z jednej domácnosti“ v interiéri kostola je povolené. Miesta na sedenie, budú v našom kostole vyznačené bielymi štvorčekmi nalepenými na sedáku lavice, alebo na stoličkách, ktoré budú rozmiestnené v kostole vo vzdialenosti 2 metre od seba. /prosíme stoličky neposúvajte/. 

Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nenechávajte knižky, texty či ružence!

Po naplnení kapacity kostola, služba, ktorá bude pri vstupe, pri zadných dverách /vchádzať sa bude cez zadné dvere a vychádzať cez všetky/ vás poprosí, aby ste ostali vonku na námestí alebo v parku okolo kostola, kde sa budete môcť tak isto zúčastniť svätej omše prostredníctvom zvukového prenosu. Vonku je tak isto potrebné dodržiavať rozostupy 2 metre medzi osobami.

2. Každý kto vstupuje do kostola musí mať na tvári ochranné rúško a pri vstupe si musí vydezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom, ktorý bude k dispozícii na stolíku.
 

3. Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku a bude sa podávať ak bude potreba aj vonku aby ľudia, ktorí stoja vonku, nemuseli prechádzať celým kostolom dopredu. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. Toto výnimočné (dočasné) prijímanie na ruku v tomto ťažkom období nie je hriech. Ježiš sa neštíti nášho tela, dokonca sa narodil v špinavej maštali. Jediná prekážka k hodnému sv. prijímaniu je nečisté ľudské srdce. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

4. Vo farskom kostole v Sečovciach máme štyri nedeľné sväté omše, prosíme veriacich aby rešpektovali skutočnosť, že svätá omša v nedeľu ráno o 8.00 bude vyhradená pre seniorov nad 65 rokov. Ak seniori budú mať mladší sprievod, ten nech radšej zostane vzadu alebo vonku. /Ak prídete na inú sv. omšu nikto vám nebude brániť ani vás nevyhodí z kostola, ale uvedomte si, že hlavným úmyslom zavedenia sv. omše pre seniorov nie je vaša diskriminácia, ale ochrana vášho zdravia./ Veriaci, ktorí sa zúčastnia nedeľnej svätej omše v sobotu večer, nemusia ísť v nedeľu na svätú  omšu ešte raz, vyhneme sa tak veľkému počtu ľudí na sv. omšiach v nedeľu.

5. Aj keď je mesiac máj nebudeme sa spoločne modliť májovú pobožnosť ani posvätný ruženec pred sv. omšou z dôvodu aby sme sa čo najkratšie zdržiavali v spoločnom priestore. Na sv. omšu príďte 10 až 15 minút pred začiatkom sv. omše, tak isto po jej skončení po záverečnej piesni opustite kostol.

6. Milodar na kostol môžete dať pri východe z kostola do košíka.

7. Nakoľko uzatvorené priestory nie sú teraz vhodným prostredím na vysluhovanie sviatosti zmierenia spovedať budeme pol hodinu pred všetkými sv. omšami okrem nedeľných na farskom dvore. K sviatosti zmierenia pristupujte s rúškom na tvári a v 2 metrovej vzdialenosti.

Tešme sa z možnosti aspoň takto, aj keď obmedzene, zúčastniť sa na sv. omši a zbytočne neprovokujme nezainteresovaných. Uvedomme si, že východiskovým predpokladom pre otvorenie kostolov bolo spočiatku pravidlo: jedna osoba na 25 m2. Vážme si preto, hoci aj takýto ústupok hygienikov v náš prospech. Vydržme a počkajme ešte niekoľko týždňov, pokiaľ sa situácia viac priblíži k normálnemu stavu.

Posledná aktualizácia: piatok, 08. máj 2020, 23:06