Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

KRÍŽOVÉ CESTY 2020

KRÍŽOVÁ CESTA - PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenie k druhému a rozjímal o umuče­ní a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.  Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

28.II.2020 piatok Lektori
1.III.2020 nedeľa Ružencové bratstvo
6.III.2020 piatok Mládež
8.III.2020 nedeľa Mimoriadni rozdávatelia
13.III.2020 piatok Prvoprijímajúce deti
15.III.2020 nedeľa Modliace sa matky
20.III.2020 piatok Miništranti
22.III.2020 nedeľa Spevácky zbor
27.III.2020 piatok Ružencové bratstvo
29.III.2020 nedeľa Františkánky
     
Posledná aktualizácia: pondelok, 02. marec 2020, 15:44