Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Modlitba sv. ruženca v októbri 2019


Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
(Ench. indulgentiarum, conc. 17).

Pozrite si rozpis skupiniek, ktoré sa budú predmodlievať v tomto mesiaci vo farskom kostole:

1.X.2019 Utorok Miništranti
     
2.X.2019 Streda Mimoriadní rozdavatelia
3.X.2019 Štvrtok Františkánsky svetský rád
4.X.2019 Piatok RB - Živý ruženec - č. 1
5.X.2019 Sobota Lektori
6.X.2019 Nedeľa Bratstvo laikov sv. Dominika
7.X.2019 Pondelok RB - Živý ruženec - č. 2
8.X.2019 Utorok RB - Živý ruženec - č. 3
     
9.X.2019 Streda Deti
10.X.2019 Štvrtok RB - Živý ruženec - č. 4
11.X.2019 Piatok Mládež
12.X.2019 Sobota Modliace sa matky
13.X.2019 Nedeľa Spevácky zbor dospelých
14.X.2019 Pondelok RB - Živý ruženec - č. 5
15.X.2019 Utorok Miništranti
     
16.X.2019 Streda Mimoriadní rozdavatelia
17.X.2019 Štvrtok Františkánsky svetský rád
18.X.2019 Piatok Mládež
19.X.2019 Sobota Lektori
20.X.2019 Nedeľa Deti
21.X.2019 Pondelok RB - Živý ruženec - č. 6
22.X.2019 Utorok Miništranti
     
23.X.2019 Streda Deti
24.X.2019 Štvrtok RB - Živý ruženec - č. 7
25.X.2019 Piatok Mládež
26.X.2019 Sobota Modliace sa matky
27.X.2019 Nedeľa Spevácky zbor dospelých
28.X.2019 Pondelok RB - Živý ruženec - č. 8
29.X.2019 Utorok Miništranti
     
30.X.2019 Streda Bratstvo laikov sv. Dominika
31.X.2019 Štvrtok Modliace sa matky
Posledná aktualizácia: sobota, 28. september 2019, 12:32