• pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Stretnutia prvoprijímajúcich deti 2018

7.-13.V.2018
Pondelok 17.00 preskúšanie fara
  18.00 sv. omša  
  po sv. omši nácvik spevu  
       
Streda  18.00 sv. omša kostol
  po sv. omši nácvik spevu kostol
       
Piatok 16.00 spytovanie svedomia + nácvik kostol
  18.00 sv. omša  
  po sv. omši nácvik spevu  
       
Sobota 07.00 sv. omša kostol
  po sv. omši sv. spoveď prvoprijímajúcich a rodičov + nácvik kostol
       
Nedeľa 10.00 stretnutie na fare  
  10.30 slávnostná sv. omša kostol
Posledná aktualizácia: sobota, 05. máj 2018, 10:25