Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
foto kostol zima web

Modlitba sv. ruženca v októbri

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
(Ench. indulgentiarum, conc. 17).

Farský kostol:
1.X.2014 Streda Miništranti
2.X.2014 Štvrtok Deti
3.X.2014 Piatok RB Živý ruženec č. 2
4.X.2014 Sobota RB Živý ruženec č. 1
5.X.2014 Nedeľa Miništranti
 
6.X.2014 Pondelok RB Živý ruženec č. 3
7.X.2014 Utorok Františkánsky svetský rád
8.X.2014 Streda Matky
9.X.2014 Štvrtok Deti
10.X.2014 Piatok Mládež
11.X.2014 Sobota RB Živý ruženec č. 4
12.X.2014 Nedeľa Miništranti
 
13.X.2014 Pondelok RB Živý ruženec č. 5
14.X.2014 Utorok Bratstvo laikov sv. Dominika
15.X.2014 Streda Spevácky zbor dospelých
16.X.2014 Štvrtok Deti
17.X.2014 Piatok Mládež
18.X.2014 Sobota RB Živý ruženec č. 6
19.X.2014 Nedeľa Miništranti
 
20.X.2014 Pondelok RB Živý ruženec č. 7
21.X.2014 Utorok Mimoriadny rozdavatelia
22.X.2014 Streda Matky
23.X.2014 Štvrtok Deti
24.X.2014 Piatok Mládež
25.X.2014 Sobota RB Živý ruženec č. 8
26.X.2014 Nedeľa Miništranti
 
27.X.2014 Pondelok RB Živý ruženec č. 9
28.X.2014 Utorok Lektori
29.X.2014 Streda Birmovanci
30.X.2014 Štvrtok Deti
31.X.2014 Piatok Mládež
Posledná aktualizácia: piatok, 03. október 2014, 23:54