images/hlavicka.png
2.12.-8.12. 2019 Sečovce Dargov Bačkov Kravany Višňov


1. adventná nedeľa 


8.00 P

9.15 Pr
9.15 P
9.15 K9.15 F


10.30 F
15.00 pobožnosť
18.00 K
 Pondelok
Féria
5.30 K 
 17.00 spoveď
18.00 P

18.00 Gr. kat. liturgia 
18.00 F františkáni
 Utorok
Sv. Františka Xaverského kňaza Spomienka
7.00 P
 17.00 spoveď
18.00 F
18.00 K

 Streda
Féria
5.30 F
 
17.00 spoveď
18.00 K

18.00 P  
 Štvrtok 
Féria
7.00 P

18.00 K


17.00 spoveď
18.00 F

Piatok
 Féria
 5.30 P 16.00 spoveď
17.00 P 17.00 K17.30 spoveď
18.00 F

17.00 Pr 
18.00 K
Sobota
Sv. Ambróza biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 7.00 F
7.00 fatimská sobota
8.00 F 

 

16.00 dom seniorov P
18.00 K

2. adventná nedeľa  

8.00 K


9.15 K


9.15 F
8.30 gr. kat. liturgia

10.30 Pr


9.15 P
10.30 F
15.00 pobožnosť
18.00 P

V prvú sobotu v mesiaci je večeradlo v Sečovciach. Začína sa o 17.15 a potom po ňom o 18.00 je sv. omša.