images/hlavicka.png

Služby mimoriadnych rozdávateľov

SLUŽBY MIMORIADNYCH ROZDÁVATEĽOV OD 01.10.2022 DO 31.12.2022

Dátum

  08:00

10:30

18:00


02.10.

NE

Galgóczy, Ďubek 

Gutek, Korpesio

Čopík

07.10.

PI
   
Korpesio

09.10.

NE

Čopík, Gutek

Brinda, Galgóczy

Ďubek

16.10.

NE

Tomáš, Brinda

Korpesio, Čopík
 
Galgóczy

23.10.

NE
 
Galgóczy, Korpesio

Ďubek, Tomáš

Gutek

30.10.

NE
 
Čopík, Ďubek
 
Gutek, Brinda
 
Korpesio

01.11.

UT

Brinda, Korpesio
 
Galgóczy, Čopík
 
Tomáš

02.11.

ST


 


Čopík

04.11.

PI
   
Ďubek
 
06.11.

NE

Ďubek, Gutek

Korpesio, Tomáš

Brinda

13.11.

NE
 
Tomáš, Galgóczy

Ďubek, Brinda 

Čopík

20.11.

NE

Brinda, Čopík

Gutek, Galgóczy
 
Ďubek

27.11.

NE

Korpesio, Ďubek

Čopík, Tomáš

Galgóczy

02.12.

PI
  
Tomáš

04.12.

NE
 
Čopík, Ďubek
 
Galgóczy, Korpesio

Gutek

08.12.

ŠT
   
Brinda

11.12.

NE
 
Tomáš, Gutek

Galgóczy, Ďubek 

Korpesio

18.12.

NE
 
Brinda, Galgóczy

Čopík, Gutek

Tomáš

24.12.

SO

24:00 Tomáš, Brinda, Korpesio

25.12.

NE

Gutek, Galgóczy

Ďubek, Tomáš

Brinda

26.12.

PO

Tomáš, Brinda

Gutek, Korpesio

Čopík

31.12.

SO
   
Gutek
Posledná aktualizácia: nedeľa, 25. september 2022, 15:51