images/hlavicka.png

Služby mimoriadnych rozdávateľov

SLUŽBY MIMORIADNYCH ROZDÁVATEĽOV OD 1.10.2020 DO 31.12.2020

Dátum

  08.00

10.30

18.00


02.10.

PI
    Galgóczy

04.10.

NE

Čopík, Gutek

Ďubek, Korpesio

Galgóczy

07.10.

ST
   
Gutek

11.10.

NE

Brinda, Gutek

Čopík, Korpesio

Ďubek

18.10.

NE

Ďubek, Galgóczy
 
Brinda, Korpesio
 
Čopík

25.10.

NE

Ďubek, Gutek

Galgóczy, Tomáš

Korpesio

01.11.

NE 

Brinda, Korpesio

Čopík, Tomáš
 
Brinda

02.11.
 
PO


 

 
Korpesio, Tomáš

06.11.

PI


 


Brinda

08.11.

NE

Brinda, Tomáš

Čopík, Galgóczy

Gutek

15.11.

NE

Ďubek, Tomáš
 
Brinda, Čopík
 
Galgóczy
 
22.11.

NE

Galgóczy, Gutek

Korpesio, Tomáš

Brinda

29.11.

NE

Brinda, Ďubek
 
Galgóczy, Korpesio

Tomáš

04.12.

PI
 
Čopík

06.12.

NE
 
Gutek, Tomáš

Čopík, Ďubek

Korpesio

08.12.

UT


   
Korpesio

13.12.

NE
 
Gutek, Korpesio

Brinda, Galgóczy

Ďubek

20.12.

NE

Čopík, Gutek

Ďubek, Korpesio

Tomáš

24.12. 

ŠT

24:00
Ďubek, Galgóczy, Gutek

25.12.
 
PI

Brinda, Gutek

Čopík, Korpesio
 

 
26.12.

SO
 
Ďubek, Galgóczy

Brinda, Korpesio
 


27.12.

NE

Brinda, Tomáš

Galgóczy, Gutek

Čopík

28.12.

PO
   
Tomáš

31.12.

ŠT

Brinda, Čopík
Posledná aktualizácia: utorok, 29. september 2020, 19:43