images/hlavicka.png

Služby mimoriadnych rozdávateľov

SLUŽBY MIMORIADNYCH ROZDÁVATEĽOV OD 1.7.2020 DO 30.9.2020

Dátum

  08.00

10.30

19.00


03.07.

PI
    Gutek

05.07.

NE

Korpesio, Tomáš

Brinda, Ďubek

Čopík

12.07.

NE

Galgóczy, Korpesio

Gutek, Tomáš

Ďubek

19.07.

NE

Čopík, Ďubek
 
Gutek, Korpesio
 
Brinda

26.07.

NE

Brinda, Galgóczy

Čopík, Gutek

Tomáš

02.08.

NE 

Ďubek, Korpesio

Brinda, Gutek
 
Galgóczy

06.08.
 
ŠT


 

 
Korpesio

07.08.

PI


 


Tomáš

15.08.

SO

Čopík, Korpesio

Ďubek, Galgóczy

Tomáš

16.08.

NE

Ďubek, Gutek
 
Galgóczy, Tomáš
 
Korpesio
 
23.08

NE

Brinda, Korpesio

Čopík, Tomáš

Gutek

30.08.

NE

Brinda, Tomáš
 
Čopík, Galgóczy

Korpesio

04.09.

PI
 
Brinda

06.09.

NE
 
Ďubek, Tomáš

Brinda, Čopík

Galgóczy

08.09.

UT


   
Čopík

13.09.

NE
 
Galgóczy, Gutek

Korpesio, Tomáš

Čopík

14.09.

PO

Ďubek

15.09. 

UT

Brinda, Ďubek

Galgóczy, Korpesio

Gutek

20.09.
 
NE

Gutek, Tomáš

Čopík, Ďubek
 
Brinda
 
27.09.

NE
 
Gutek, Korpesio

Brinda, Galgóczy
 
Ďubek
Posledná aktualizácia: pondelok, 29. jún 2020, 17:21