images/hlavicka.png
Farské oznamy 23.9. - 29.9.2019
Na kostol obetovali:zo sobáša novomanželov Doložických 50€, z krstu Tomáša Kovalovského 50€, z krstu Tomáša Šumichrasta 20€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V tomto týždni pozývame v stredu všetky deti našej farnosti na detskú sv. omšu, ktorá bude vo farskom kostole v Sečovciach o 18.00. Pred detskou sv. omšou bude na fare detské stretko o 17.00.
V piatok o 18.00 bude vo farskom kostole v Sečovciach mládežnícka sv. omša a po nej bude na fare stretko mladých, pozývame všetkých mladých našej farnosti. 
Na budúcu nedeľu po popoludňajšej pobožnosti, bude stretnutie členov Ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
V stredu máme výročie konsekrácie kostola v Dargove, slávnostnú sv. omšu o 18.00 bude celebrovať emeritný arcibiskup Alojz Tkáč, všetkých vás srdečne pozývame. 
V nedeľu je odpustová slávnosť v cerkvi v Stankovciach, slávnostná liturgia sa začne o 10.30, duchovný otec nás všetkých srdečne pozýva. 
Začali sme nový školský rok, prosíme rodičov detí, ktoré chcú v tomto roku pristúpiť k prvému svätému prijímaniu nech si v sakristii vyzdvihnú prihlášky a vyplnené nech ich donesú alebo do sakristie, alebo nech ich deti donesú na hodinu náboženstva do školy. Ďakujeme. 
 
V sakristii máme na predaj maličkú knižôčku od Františka Trstenského s názvom Rozprávaj mi o Biblii. Cena knihy sú 2€.