images/hlavicka.png
Farské oznamy 27.6. - 3.7.2022
Na kostol obetovala bohuznáma rodina 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Dnes je Zbierka na dobročinné diela svätého otca, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Máme pred sebou prvopiatkový týždeň, spovedať budeme tak ako obyčajne, v Sečovciach ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer hodinu dvaja. Na filiálkach podľa rozpisu.
V sobotu pred večernou sv. omšou v Sečovciach o 18.15. bude večeradlo, všetkých. srdečne pozývame.
Chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia. Spovedať budú už noví páni kapláni, prosíme o trpezlivosť keby trošku meškali.
Na budúcu nedeľu po popoludňajšej pobožnosti bude stretnutie ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
Dnes máme odpust v Dargove, ale tak isto aj vo Višňove, slávnostné sv. omše sú o 10.30, všetkých srdečne pozývame.