images/hlavicka.png
Farské oznamy 15.7. - 21.7.2019
Na strechu kostola obetovalli: Ružencové bratstvo Sečovce 200€, zo sobáša novomanželov Frankovičových 100€, bohuznáma rodina 100€, bohuznámy 100€, bohuznáma 100€, bohuznáma 50€, bohuznáma 50€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Sečovce: Nakoľko plánujeme zakúpiť plech na zvyšnú časť kostola, dnes je zbierka na strechu kostola v Sečovciach. Za vaše dary vyslovujeme srdečné pán Boh zaplať!
Naša farnosť plánuje zorganizovať pre deti našej farnosti Turistický detský tábor v Tatrách. Tábor bude posledný prázdninový týždeň od 26.8. do 30.8.2019. Do tábora sa môžu prihlásiť deti od šiesteho ročníka základnej školy. Poplatok za detský tábor je 40€. Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii. 
 
Váš rodák Michal Hirko napísal knihu s názvom STANLEY, je to zaujímavá kniha o kapucínskej kapele, rôzne zážitky, príbehy a rozhovory z ich pôsobenia v kapele. Kto má záujem môže si túto knihu kúpiť v sakristii. Cena knihy je 12€.