images/hlavicka.png
Farské oznamy 20.12. - 26.1.2020
Na kostol obetovala bohuznáma 50€ za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúci týždeň bude Zbierka na pastoráciu mládeže, za vaše dary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
V tomto týždni do soboty máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, myslíme vo svojích modlitbách aj na tento úmysel.
V pondelok večer o 18.00 v Sečovciach bude sv. omša za účasti františkánskych terciárov a ich sympatizantov, srdečne pozývame všetkých.
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V stredu pred detskou sv. omšou o 17.00 bude detské stretko na fare.
V piatok o 18.00 bude v našej farnosti celofarská mládežnícka sv. omša v Bačkove, pozývame všetkých mladých.
Budúca nedeľa bude nedeľou Katolíckej univerzity.