images/hlavicka.png
Farské oznamy 8.3. - 14.3. 2021
Na kostol obetovali z krstu Tadeáša Poľaneckého 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Aj keď sa počas týchto dní nemôžeme stretnúť v kostole pri spoločnom slávení chceme sa poďakovať všetkým štedrým darcom, ktorí obetovali svoj milodar a zaslali ho na náš farský účet, všetkým štedrým darcom zo srdca ďakujeme a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Počas pôstneho obdobia sa modlíme pobožnosť krížovej cesty, pri ktorej rozjímame o Ježišovom umučení a bolestnej smrti na dreve kríža za našu spásu. Aj keď sa v tomto čase pandémie nemôžeme stretnúť a spoločne sa modliť krížovú cestu v kostole, nájdime si čas aby sme sa ju spoločne pomodlili doma vo svojich rodinách.
Modlitbu krížovej cesty môžeme popri vlastných úmysloch obetovať za uzdravenie chorých na corona vírus, za silu pre tých, ktorí ich liečia a starajú sa o nich i za večnú spásu pre tých, ktorí tejto chorobe podľahli.
Pri modlitbe krížovej cesty si však nezabudnime vzbudiť úmysel, že chceme získať aj pre seba plnomocné odpustky a ako to bude možné pristúpime k sviatosti zmierenia a sv. prijímaniu. Na záver nezabudnime pridať modlitbu na úmysel Svätého otca, Otče náš, Zdrávas a Sláva otcu.
Tie isté odpustky môžu získať aj tí, ktorí budú určitý čas, napríklad štvrť hodiny čítať a rozjímať o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Podľa vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove zo dňa 31.12.2020 je verejné slávenie bohoslužieb až do odvolania zakázané.