images/hlavicka.png
Farské oznamy 23.11. - 29.11.2020
Budúca nedeľa je prvou adventnou nedeľou, tak ako každoročne bude Zbierka na charitu, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na kostol obetovali bohuznámy 100€, bohuznáma 100€, bohuznáma 200€, bohuznáma 50€, za všetky vaše dary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!
Na budúcu nedeľu pri všetkých nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, kto si chce dať požehnať adventný veniec, nech ho prinesie dopredu pred oltár.
V tomto týždni budeme mať v stredu večer detskú sv. omšu, pozývame všetky deti našej farnosti a v piatok večer mládežnícku sv. omšu pozývame birmovancov a všetkých mladých našej farnosti.
Stretka nakoľko ešte nieje dovolené zhromažďovanie sa zatiaľ nebudú.
Členovia Spolku svätého Vojtecha si po sv. omši môžu vyzdvihnúť podielové knihy v sakristii.
V sakristii je na predaj kniha básni od vášho rodáka Marka Bajusa s názvom "Roztrhnuté srdce lásky" cena knihy je 10€.
V sobotu pred sv. omšou, ktorá bude o 17.00 bude večeradlo. Kvôli situácii, ktorú máme, večeradlo bude trošku kratšie, bez spevov a začne sa pol hodinu pred sv. omšou o 16.30.
Od soboty sa začíname modliť deviatnik k sv. Ondrejovi patrónovi našej Košickej arcidiecézy.
 
     Opäť je povolené verejne slúženie bohoslužieb aj za účasti veriacich. Platí pravidlo, že v kostole môže byť prítomná polovica z počtu miest na sedenie, to znamená ak je v kostole 100 miest na sedenie do kostola môže prísť 50  ľudí, miesta na státie sa nerátajú. / vo farskom kostole v Sečovciach cca 240 ľudí na jednej sv. omši/
      V kostole platí tzv. šachovnicové sedenie, na ktoré sme boli zvyknutí z prvej vlny pandémie. Preto prosíme veriacich aby si opäť sadali na miesta označené značkou. Medzi obsadenými miestami nech ostane vždy jedno miesto voľné a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
       Zároveň pamätajme, že zákaz zhromažďovania nebol zrušený. Pre verejné bohoslužby v kostoloch máme presne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred kostolom. 
     Zdôrazňujeme, že pri vstupe do kostola stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk.
      Kostol sa bude otvárať pol hodinu pred sv. omšou.
      Spovedať budeme pol hodinu pred všetkými sv. omšami  okrem nedeľných.
       Vo farskom kostole v Sečovciach budeme mať päť nedeľných svätých omší. Tri sv. omše budú v nedeľu a dve v sobotu večer s platnosťou na nedeľu /17.00, 18.00/. Prosíme veriacich aby rešpektovali skutočnosť, že svätá omša v nedeľu ráno o 8.00 bude vyhradená pre seniorov. Tých, ktorí sa zúčastnia nedeľnej svätej omše v sobotu večer prosíme, nech nejdú v nedeľu na ďalšiu sv. omšu, umožnia tak ostatným veriacim zúčastniť sa na sv. omši.
       Ešte stále je v platnosti všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši, preto prosíme seniorov, chronicky chorých a ľudí s príznakmi choroby aby zvážili svoju účasť na sv. omši a radšej ostali doma.  
       „Kto nebude dodržiavať určené pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme a sväté omše budú opäť slúžené bez účasti verejnosti!“
Oznam pre birmovancov: Aj keď sa v tomto čase nemôžeme stretávať našim birmovancom dávame do pozornosti odkaz na FB: Birmovka 2020/21 - Sečovce, kde si môžu nájsť a osvojiť si materiál na prípravu k birmovke. 
Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.
     Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že: „Toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.“ Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.   
        Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. Novembra: „V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.“
        Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých: Môžu to byť napríklad: ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.