Najnovšie fotky

 
  • Na slávnosť Nepoškvrneného počatia sa v nás rodí podozrenie, že človek, ktorý vôbec nehreší, je v podstate nudný, že v jeho živote chýba akýsi dramatický rozmer nezávislosti, že súčasťou pravého ľudst čítať ďalej

Pre deti


V stredu je stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare o 17.00 hod. Potom je sv. omša vo farskom kostole o 18.00 hod.

pravidelna mesacna katecheza 12 2017

V nedeľu (10.XII.) o 15.30 hod. bude vo farskom kostole v Sečovciach stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí. Prosíme, aby prišiel aspoň jeden z rodičov.
Deti nech si dovtedy z pracovného zošita spolu s rodičmi vypracujú dalšie štyri témy: Narodenie Pána Ježiša, Dvanásťročný Ježiš v chráme, Svadba v Kane Galilejskej, Povolanie prvých učeníkov. Zošity je potrebné doniesť na katechézu, aby sme si ich skontrolovali.

Deti pozývame zapojiť sa do aktivity na Advent 2017. Každý pracovný deň počas týždňa po sv. omši dostanú postavičku do Betlehema s myšlienkou z Božieho slova na daný deň. Takto si môžu poskladať celý Betlehem. Začíname v utorok (5.XII.).

advent 2017


Pre rodičov prvoprijímajúcich detí


Naše prvé stretnutie ohľadom prípravy na prvé prijatie Eucharistie bolo v nedeľu - 1.X.2017 o 15.30 hod. vo farskom kostole.

Mesačné katechézy, ktoré budú vyznačené aj v preukaze, sú v nedeľu popoludní a ich termíny budú vždy vyhlásené vo farských oznamoch. Na tieto katechézy chodia deti spolu so svojimi rodičmi.
Ďalej deti chodia na spoločné stretnutie každú stredu (okrem prvopiatkového týždna) o 17.00 hod. na faru a po ňom je sv. omša s príhovorom pre detí vo farskom kostole. Aj v Dargove sú stretnutia pre deti a to v piatok o 18.00 hod. je sv. omša za účasti detí.
Deti dávajú do svojcih preukazov zapisovať všetky nedelné a sviatočné sv. omše a taktiež účasť na stredajších stretnutiach.
Posledná aktualizácia: utorok, 05. december 2017, 16:46