Najnovšie fotky

 
  • Ján Pavol II. počas generálnej audiencie uvažoval nad miernosťou takto: „Čnosť miernosti vedie k tomu, že aj telá a naše zmysly sú správne využívané, podľa našej ľudskej dôstojnosti. čítať ďalej

Pre deti

7.-13.V.2018

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

Pondelok:
 17.00 - preskúšanie - fara, 18.00 - sv.omša, po nej nácvik spevu
Streda: 18.00 - sv. omša, po nej  nácvik spevu - kostol
Piatok: 16.00 - spytovanie svedomia + nácvik - kostol, 18.00 - sv. omša, po nej nácvik spevu
Sobota: 07.00 - sv. omša, po nej spoveď prvoprijímajúcich a rodičov + nácvik
Nedeľa: 10.00 - stretnutie na fare,  10.30 - slávnostná sv. omša - kostolPre rodičov prvoprijímajúcich detí


Naše prvé stretnutie ohľadom prípravy na prvé prijatie Eucharistie bolo v nedeľu - 1.X.2017 o 15.30 hod. vo farskom kostole.

Mesačné katechézy, ktoré budú vyznačené aj v preukaze, sú v nedeľu popoludní a ich termíny budú vždy vyhlásené vo farských oznamoch. Na tieto katechézy chodia deti spolu so svojimi rodičmi.
Ďalej deti chodia na spoločné stretnutie každú stredu (okrem prvopiatkového týždna) o 17.00 hod. na faru a po ňom je sv. omša s príhovorom pre detí vo farskom kostole. Aj v Dargove sú stretnutia pre deti a to v piatok o 18.00 hod. je sv. omša za účasti detí.
Deti dávajú do svojcih preukazov zapisovať všetky nedelné a sviatočné sv. omše a taktiež účasť na stredajších stretnutiach.
Posledná aktualizácia: sobota, 05. máj 2018, 14:17