Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Modlitba sv. ruženca v októbri 2015

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku
(Ench. indulgentiarum, conc. 17).

Pozrite si rozpis skupiniek, ktoré sa budú predmodlievať v tomto mesiaci vo farskom kostole:

1.X.2015 Štvrtok Miništranti
2.X.2015 Piatok RB - Živý ruženec č. 1
3.X.2015 Sobota RB - Živý ruženec č. 2
4.X.2015 Nedeľa Miništranti
 
5.X.2015 Pondelok RB - Živý ruženec č. 3
6.X.2015 Utorok Františkánsky svetský rád
7.X.2015 Streda Deti
8.X.2015 Štvrtok Mimoriadny rozdavatelia
9.X.2015 Piatok Mládež
10.X.2015 Sobota Lektori
11.X.2015 Nedeľa Miništranti
 
12.X.2015 Pondelok RB - Živý ruženec č. 4
13.X.2015 Utorok Modliace sa matky
14.X.2015 Streda Deti
15.X.2015 Štvrtok RB - Živý ruženec č. 5
16.X.2015 Piatok Mládež
17.X.2015 Sobota RB - Živý ruženec č. 6
18.X.2015 Nedeľa Miništranti
 
19.X.2015 Pondelok RB - Živý ruženec č. 7
20.X.2015 Utorok Bratstvo laikov sv. Dominika
21.X.2015 Streda Deti
22.X.2015 Štvrtok RB - Živý ruženec č. 8
23.X.2015 Piatok Mládež
24.X.2015 Sobota RB - Živý ruženec č. 9
25.X.2015 Nedeľa Miništranti
 
26.X.2015 Pondelok RB - Živý ruženec č. 1
27.X.2015 Utorok Spevácky zbor dospelých
28.X.2015 Streda Deti
29.X.2015 Štvrtok RB - Živý ruženec č. 2
30.X.2015 Piatok Mládež
31.X.2015 Sobota Lektori
Posledná aktualizácia: utorok, 29. september 2015, 09:45