Aktuality BohosluzbyOznamy

  • "Pred niekoľkými dňami v jednej homílii v Dome sv. čítať ďalej

ČÍTANIA NA NEDELE A SVIATKY OD 2.IV. DO 29.VI.2017

Dátum

08.00

10.30

18.00

2. IV. 1. čít. M. Frajkorová S. Kurišková A. Sabová
2. čít. M. Petrik M. Čelovský P. Tomko
    
9. IV. 1. čít. K. Buzinkaiová  L. Malecová  A. Jenčíková 
2. čít. J. Rudzik  J. Varga  J. Jeňo 
    
13. IV. 1. čít.     M. Korpesiová 
2. čít.     C. Korpesio 
    
14. IV. 1. čít.     C. Hruškociová 
2. čít.     E. Galgóczy 
    
15. IV. 1. čít.     A. Jenčíková 
2. čít.     P. Tomko 
3. čít.     A. Sabová 
4. čít.     M. Čelovský 
5. čít.     M. Frajkorová 
6. čít.     E. Tomčáková 
    
16. IV. 1. čít. K. Buzinkaiová  E. Maszkáľová  L. Malecová 
2. čít. J. Rudzik  J. Jeňo  M. Čelovský 
    
17. IV. 1. čít. A. Ganevová  S. Kurišková  M. Frajkorová 
2. čít.
    
23. IV. 1. čít. A. Sabová  L. Malecová  A. Ganevová 
2. čít.  E. Galgóczy  J. Varga J. Jeňo 
    
30. IV. 1. čít. E. Tomčáková  M. Korpesiová  A. Jenčíková 
2. čít. M. Petrik  C. Korpesio  P. Tomko 
    
7. V. 1. čít. M. Frajkorová  E. Maszkáľová  C. Hruškociová 
2. čít. J. Rudzik  P. Tomko  M. Čelovský 
    
14. V. 1. čít. A. Jenčíková  S. Kurišková  E. Tomčáková 
2. čít. E. Galgóczy  M. Čelovský  J. Jeňo 
    
21. V. 1. čít. C. Hruškociová  L. Malecová  A. Sabová 
2. čít. M. Petrik  J. Varga  P. Tomko 
    
25. V. 1. čít. S. Kurišková 
2. čít. - J. Rudzik 
    
28. V. 1. čít. K. Buzinkaiová  M. Korpesiová  L. Malecová 
2. čít. E. Galgóczy  C. Korpesio  M. Čelovský 
    
4. VI. 1. čít. A. Ganevová  E. Maszkáľová  M. Frajkorová 
2. čít. J. Rudzik  J. Jeňo  P. Tomko 
    
11. VI. 1. čít. A. Sabová  S. Kurišková  A. Ganevová 
2. čít. M. Petrik  P. Tomko  J. Jeňo 
    
15. VI. 1. čít. E. Maszkáľová 
2. čít. J. Jeňo 
    
18. VI. 1. čít. E. Tomčáková  L. Malecová  A. Jenčíková 
2. čít. J. Rudzik  M. Čelovský  P. Tomko 
       
23. VI. 1. čít. L. Malecová 
2. čít. J. Varga 
       
25. VI. 1. čít. M. Frajkorová  M. Korpesiová  C. Hruškociová 
2. čít. E. Galgóczy  C. Korpesio  M. Čelovský 
       
29. VI. 1. čít.  - M. Frajkorová 
2. čít.  - P. Tomko 
    

* Maszkáľová - tel. č. 0917 798 205
Posledná aktualizácia: sobota, 01. apríl 2017, 12:35