Aktuality BohosluzbyOznamy

ČÍTANIA NA NEDELE A SVIATKY OD 1.I. DO 2.IV.2018

Dátum

08.00

10.30

18.00

31. XII. 1. čít. C. Hruškociová M. Korpesiová E. Tomčáková
2. čít. J. Rudzik C. Korpesio M. Čelovský
    
1. I. 1. čít. E.  Tomčáková E. Maszkáľová A. Sabová
2. čít. E. Galgóczy J. Jeňo  P. Tomko
    
6. I. 1. čít. M. Frajkorová S. Kurišková A. Jenčíková
2. čít.  M. Petrik P. Tomko M. Čelovský
    
7. I. 1. čít. K. Buzinkaiová L. Malecová C. Hruškociová
2. čít. J. Rudzik J. Varga J. Jeňo
    
14. I. 1. čít. A. Jenčíková M. Korpesiová A. Ganevová
2. čít. M. Petrik C. Korpesio P. Tomko
    
21. I. 1. čít. A. Ganevová E. Maszkáľová E.  Tomčáková
2. čít. E. Galgóczy J. Jeňo M. Čelovský
    
28. I. 1. čít. A. Sabová S. Kurišková L. Malecová
2. čít. J. Rudzik M. Čelovský J. Jeňo
    
2. II. 1. čít. - - E. Maszkáľová
  - - -
    
4. II. 1. čít. C. Hruškociová L. Malecová A. Sabová
2. čít. E. Galgóczy P. Tomko M. Čelovský
    
11. II. 1. čít. E.  Tomčáková M. Korpesiová M. Frajkorová
2. čít. M. Petrik C. Korpesio P. Tomko
    
14. II. 1. čít. - - A. Sabová
2. čít. - - M. Čelovský
    
18. II. 1. čít. M. Frajkorová E. Maszkáľová A. Jenčíková
2. čít. J. Rudzik J. Varga J. Jeňo
    
25. II. 1. čít. A. Jenčíková S. Kurišková C. Hruškociová
2. čít. M. Petrik J. Jeňo P. Tomko
    
4. III.
1. čít. A. Ganevová L. Malecová E. Tomčáková
2. čít. E. Galgóczy P. Tomko M. Čelovský
    
11. III.
1. čít. A. Sabová M. Korpesiová M. Frajkorová
2. čít. J. Rudzik C. Korpesio J. Jeňo
    
18. III. 1. čít. K. Buzinkaiová E. Maszkáľová A. Jenčíková
2. čít. M. Petrik M. Čelovský P. Tomko
 
19. III. 1. čít.  - S. Kurišková
2. čít.  - E. Galgóczy
 
25. III. 1. čít.  C. Hruškociová S. Kurišková A. Sabová
2. čít.  J. Rudzik  J. Varga M. Čelovský
 
29. III.
Zelený
štvrtok
1. čít. - - M. Frajkorová
2. čít. - - P. Tomko
 
30. III.
Veľký
piatok
15.00 1. čít. - E. Tomčáková - -
2. čít. - J. Rudzik - -
 
31. III.
Biela
sobota
20.00 1. čít. - C. Hruškociová 3. čít. - A. Sabová 5. čít. - L. Malecová
2. čít. - J. Varga 4. čít. - M. Čelovský 6. čít. - M. Korpesiová
 
1. IV.
Veľkonočná
nedeľa
1. čít.  A. Jenčíková E. Maszkáľová A. Ganevová
2. čít.  C. Korpesio J. Jeňo P. Tomko
 
2. IV. 1. čít.  K. Buzinkaiová S. Kurišková C. Hruškociová
2. čít. 
 

* Maszkáľová - tel. č. 0917 798 205
Posledná aktualizácia: piatok, 29. december 2017, 11:48