Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Panna Mária, žena počúvania, nech nám pomáha vytvoriť si ticho okolo nás i v našom vnútri, aby sme uprostred lomozu toho, čo hlása svet začuli to slovo, ktoré má autoritu: slovo jej Syna Ježiša, ktoré čítať ďalej

ČÍTANIA NA NEDELE A SVIATKY OD 1.VII. DO 30.IX.2018

Dátum

08.00

10.30

19.00

1. VII. 1. čít. E. Tomčáková Hajduková M. Frajkorová
2. čít. J. Rudzik M. Čelovský J. Jeňo
    
5. VII. 1. čít.  M. Frajkorová - A. Jenčíková
2. čít. E. Galgóczy - P. Tomko
    
8. VII. 1. čít. A. Jenčíková E. Maszkáľová C. Hruškociová
2. čít. J. Rudzik J. Jeňo M. Čelovský
    
15. VII. 1. čít. A. Ganevová S. Kurišková E. Tomčáková
2. čít. E. Galgóczy P. Tomko M. Čelovský
    
22. VII. 1. čít. A. Sabová L. Malecová A. Ganevová
2. čít. J. Rudzik J. Varga P. Tomko
    
29. VII. 1. čít. C. Hruškociová Hajduková E. Tomčáková
2. čít. E. Galgóczy M. Čelovský J. Jeňo
    
5. VIII. 1. čít.  E. Tomčáková M. Korpesiová L. Malecová
2. čít. J. Rudzik  C. Korpesio M. Čelovský
    
12. VIII. 1. čít. M. Frajkorová E. Maszkáľová A. Sabová
 2. čít. E. Galgóczy J. Jeňo P. Tomko
    
15. VIII. 1. čít. - - M. Korpesiová
2. čít. - - C. Korpesio
    
18. VIII. 1. čít. - - E. Maszkáľová
2. čít. - - J. Jeňo
    
19. VIII. 1. čít.  A. Jenčíková  S. Kurišková M. Frajkorová
2. čít.  E. Galgóczy  P. Tomko M. Čelovský
    
26. VIII. 1. čít. A. Ganevová L. Malecová A. Jenčíková
2. čít. J. Rudzik J. Varga J. Jeňo
    
2. IX. 1. čít. A. Sabová  M. Korpesiová C. Hruškociová
2. čít. J. Rudzik C. Korpesio P. Tomko
    
9. IX.
1. čít. C. Hruškociová Hajduková A. Ganevová
2. čít. E. Galgóczy M. Čelovský J. Jeňo
    
15. IX.
1. čít. E. Tomčáková E. Maszkáľová L. Malecová
2. čít. E. Galgóczy J. Jeňo M. Čelovský 
    
16. IX. 1. čít. M. Frajkorová S. Kurišková A. Sabová
2. čít. J. Rudzik J. Varga P. Tomko
 
23. IX. 1. čít.  A. Jenčíková L. Malecová  M. Frajkorová
2. čít.   E. Galgóczy  P. Tomko J. Jeňo
 
30. IX. 1. čít.  A. Ganevová M. Korpesiová A. Jenčíková
2. čít.  J. Rudzik C. Korpesio M. Čelovský
 

* Maszkáľová - tel. č. 0917 798 205
Posledná aktualizácia: utorok, 14. august 2018, 08:55