Aktuality BohosluzbyOznamy

ČÍTANIA NA NEDELE A SVIATKY OD 1.X. DO 31.XII.2017

Dátum

08.00

10.30

18.00

1. X. 1. čít.  A. Jenčíková  M. Korpesiová  M. Frajkorová
2. čít. J. Rudzik  C. Korpesio  P. Tomko 
    
8. X. 1. čít. A. Ganevová E. Maszkáľová  A. Jenčíková 
2. čít. E. Galgóczy J. Jeňo   M. Čelovský
    
15. X. 1. čít. A. Sabová S. Kurišková  C. Hruškociová 
2. čít. M. Petrik M. Čelovský  J. Jeňo 
    
22. X. 1. čít. C. Hruškociová L. Malecová  A. Ganevová 
2. čít. J. Rudzik P. Tomko  M. Čelovský 
    
29. X. 1. čít. E.  Tomčáková M. Korpesiová  L. Malecová 
2. čít. M. Petrik C. Korpesio  P. Tomko 
    
1. XI. 1. čít. M. Frajkorová E. Maszkáľová  E.  Tomčáková 
2. čít. E. Galgóczy  J. Varga  J. Jeňo 
    
2. XI. 1. čít. A. Jenčíková 
2. čít. J. Rudzik 
    
5. XI. 1. čít. K. Buzinkaiová  S. Kurišková  A. Sabová 
2. čít. M. Petrik   J. Jeňo M. Čelovský 
    
12. XI. 1. čít. A. Jenčíková  L. Malecová  M. Frajkorová 
2. čít. E. Galgóczy  M. Čelovský  P. Tomko 
    
19. XI. 1. čít. A. Ganevová  M. Korpesiová  A. Jenčíková 
2. čít. J. Rudzik  C. Korpesio  J. Jeňo 
    
26. XI. 1. čít. A. Sabová  E. Maszkáľová  C. Hruškociová 
2. čít. M. Petrik  J. Jeňo  M. Čelovský 
    
3. XII. 1. čít. C. Hruškociová  S. Kurišková  A. Ganevová 
2. čít. E. Galgóczy  J. Varga  P. Tomko 
    
8. XII. 1. čít. M. Frajkorová 
2. čít. P. Tomko 
    
10. XII. 1. čít. E. Tomčáková  L. Malecová  A. Sabová 
2. čít. J. Rudzik  P. Tomko  J. Jeňo 
    
17. XII. 1. čít. M. Frajkorová  M. Korpesiová  E. Tomčáková 
2. čít. E. Galgóczy  C. Korpesio  M. Čelovský 
    
24. XII. 1. čít. K. Buzinkaiová  E. Maszkáľová  L. Malecová 
2. čít. M. Petrik  M. Čelovský  P. Tomko 
 
polnočná 1. čít.  - E. Tomčáková 
2. čít.  - M. Petrik 
 
25. XII. 1. čít.  A. Jenčíková  S. Kurišková  M. Frajkorová 
2. čít.   E. Galgóczy J. Varga  J. Jeňo 
 
26. XII. 1. čít.  A. Sabová  L. Malecová  A. Jenčíková 
2. čít.   -  -
 
31. XII. 1. čít.  C. Hruškociová  M. Korpesiová   E. Tomčáková
2. čít.  J. Rudzik  C. Korpesio   M. Čelovský
 

* Maszkáľová - tel. č. 0917 798 205
Posledná aktualizácia: štvrtok, 28. september 2017, 20:12