Aktuality BohosluzbyOznamy

ČÍTANIA NA NEDELE A SVIATKY OD 2.VII. DO 24.IX.2017

Dátum

08.00

10.30

18.00

2. VII. 1. čít. K. Buzinkaiová  E. Maszkáľová E.  Tomčáková
2. čít. M. Petrik J. Jeňo P. Tomko
    
5. VII. 1. čít. A. Jenčíková   L. Malecová
2. čít. E. Galgóczy   J. Jeňo
    
9. VII. 1. čít. A. Ganevová S. Kurišková A. Sabová
2. čít.  J. Rudzik P. Tomko M. Čelovský
    
16. VII. 1. čít. A. Sabová L. Malecová M. Frajkorová
2. čít. M. Petrik J. Varga P. Tomko
    
23. VII. 1. čít. C. Hruškociová M. Korpesiová A. Jenčíková
2. čít. E. Galgóczy C. Korpesio J. Jeňo
    
30. VII. 1. čít. E.  Tomčáková E. Maszkáľová C. Hruškociová
2. čít. J. Rudzik J. Jeňo M. Čelovský
    
6. VIII. 1. čít. M. Frajkorová S. Kurišková A. Ganevová
2. čít. M. Petrik M. Čelovský  P. Tomko
    
13. VIII. 1. čít. K. Buzinkaiová L. Malecová E. Tomčáková 
2. čít. E. Galgóczy P. Tomko J. Jeňo
    
15. VIII. 1. čít.     M. Korpesiová 
2. čít.     C. Korpesio 
    
20. VIII. 1. čít. A. Jenčíková  E. Maszkáľová  L. Malecová 
2. čít. J. Rudzik  J. Jeňo  M. Čelovský 
    
27. VIII. 1. čít. A. Ganevová S. Kurišková  A. Sabová 
2. čít. M. Petrik  J. Varga  P. Tomko 
    
3. IX. 1. čít. A. Sabová  L. Malecová  A. Jenčíková 
2. čít. Galgóczy  M. Čelovský   J. Jeňo
    
10. IX. 1. čít. E. Tomčáková  M. Korpesiová  C. Hruškociová 
2. čít. J. Rudzik  C. Korpesio  M. Čelovský 
    
15. IX. 1. čít. M. Frajkorová  E. Maszkáľová  A. Ganevová 
2. čít. M. Petrik  J. Jeňo P. Tomko 
    
17. IX. 1. čít. C. Hruškociová  S. Kurišková  E. Tomčáková 
2. čít. J. Rudzik  P. Tomko  J. Jeňo 
       
24. IX. 1. čít. K. Buzinkaiová  L. Malecová  A. Sabová 
2. čít. E. Galgóczy  J. Varga  M. Čelovský 
       

* Maszkáľová - tel. č. 0917 798 205
Posledná aktualizácia: štvrtok, 13. júl 2017, 20:47