Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Litánie za duše v očistci [Odpočinutie večné daj, ó, Pane!] Mojim milým rodičom, Mojim bratom sestrám a príbuzným, Mojim učiteľom a duchovným vodcom, Všetkým kňazom katolíckej Cirkvi, čítať ďalej

ČÍTANIA NA NEDELE A SVIATKY OD 6.10.2019 DO 1.1.2020

Dátum

08.00

10.30

18.00

6.10. 1. čít. M. Frajkorová L. Malecová C. Hruškociová 
2. čít. J. Rudzik J. Varga P. Tomko 
    
13.10. 1. čít. A. Jenčíková M. Korpesiová A. Ganevová
2. čít. E. Galgóczy C. Korpesio J. Jeňo
    
20.10. 1. čít. A. Ganevová M. Ivanocová E. tomčáková
2. čít.  J. Rudzik J. Ivanoc M. Čelovský 
    
27.10. 1. čít. A. Sabová E. Maszkáľová M. Ivanocová
2. čít.  E. Galgóczy  J. Jeňo J. Ivanoc
    
 1.11. 1. čít. C. Hruškociová  S. Kurišková  A. Sabová 
2. čít.  J. Rudzik M. Čelovský  C. Korpesio 
    
 2.11. 1. čít.  - E. Maszkáľová 
2. čít.   J. Jeňo 
    
 3.11. 1. čít. E. Tomčáková  D. Kurišková   M. Frajkorová
2. čít.  E. Galgóczy   P. Tomko  M. Čelovský
    
 10.11. 1. čít. M. Frajkorová  L. Malecová  A. Jenčíková 
 2. čít.  J. Rudzik  J. Varga E. Galgóczy 
    
17.11.  1. čít. A. Jenčíková  M. Korpesiová  C. Hruškociová 
 2. čít.  E. Galgóczy C. Korpesio  P. Tomko 
    
 24.11. 1. čít. A. Ganevová  M. Ivanocová  E. Tomčáková 
2. čít. E. Galgóczy  J. Ivanoc  J. Jeňo 
    
 1.12. 1. čít. A. Sabová  E. Maszkáľová  A. Ganevová 
2. čít. C. Korpesio  J. Jeňo   M. Čelovský
    
 8.12. 1. čít. C. Hruškociová  S. Kurišková  M. Ivanocová 
2. čít. J. Rudzik   M. Čelovský J. Ivanoc 
    
 9.12. 1. čít.  -  A. Jenčíková
2. čít.  -  J. Varga
    
 15.12. 1. čít. E. Tomčáková  D. Kurišková  A. Sabová 
2. čít. E. Galgóczy  P. Tomko   J. Jeňo
    
 22.12. 1. čít.  M. Frajkorová L. Malecová  A. Jenčíková 
2. čít. E. Galgóczy  J. Varga  C. Korpesio 
    
 24.12.


1. čít. 24.00  E. Tomčáková 
2. čít. M. Čelovský 
 
 25.12. 1. čít. A. Jenčíková   M. Korpesiová M. Frajkorová 
2. čít. J. Rudzik  C. Korpesio  P. Tomko 
 
26.12.  1. čít. A. Ganevová  D. Kurišková  L. Malecová 
2. čít.  -  -
 
 29.12. 1. čít. A. Sabová  M. Ivanocová   C. Hruškociová
 2. čít. J. Rudzik   J. Ivanoc E. Galgóczy 
 
31.12.  1. čít. M. Frajkorová 
2. čít.
 
1.1.  1. čít. C. Hruškociová  E. Maszkáľová  A. Ganevová 
2. čít.  E. Galgóczy J. Jeňo  M. Čelovský  
 
  1. čít.      
2. čít.      
 
  1. čít.      
2. čít.      
 

* Maszkáľová - tel. č. 0917 798 205
Posledná aktualizácia: sobota, 05. október 2019, 12:42