Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Ježiš je živý a prítomný aj v dnešnom svete, aby v hlbinách srdca neustával pôsobiť mocou svojho Ducha, uschopňujúc ho prijať posolstvo spásy. Ján Pavol II Anjel Pána 1. decembra 1991