Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!
  • Neveriaci neveria v iného Boha, ako veriaci veria. V týchto slovách z populárnej piesne sa ukrýva nielen zaujímavý postreh, ale aj výzva pre nás, ktorí sme uverili. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 21.9. - 27.9.2020
Na kostol obetovali: Zo sobáša novomanželov Rogozových 50€, z pohrebu Michala Antoša 50€, bohuznáma rodina 100€, bohuznáma 100€, bohuznáma 50€. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na zbierke na Boží hrob sa vyzbieralo v Sečovciach    €, V Dargove 25,5€, v Kravanoch 35€, v Bačkove 25€ a vo Višňove 50€. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V pondelok po večernej sv. omši v Sečovciach, bude biblické stretko na fare, všetkých srdečne pozývame.
V stredu večer vo farskom kostole v Sečovciach bude detská sv. omša pozývame všetky deti z našej farnosti. Pred ňou o 17.00 bude detské stretko v kostole, z tohto dôvodu spoločná modlitba sv. ruženca v kostole nebude, prosíme vás aby ste prišli až na sv. omšu o 18.00. Ďakujeme.
V piatok vo farskom kostole v Sečovciach bude mládežnícka sv. omša, na ktorú pozývame všetkých mladých našej farnosti, zvlášť našich birmovancov. Po sv. omši bude prvé stretko birmovancov v kostole.
Dnes po sv. omši ktorá je o 10:30 bude vo farskom kostole v Sečovciach stretnutie rodičov detí, ktoré chcú v tomto školskom roku po prvýkrát pristúpiť k svätému prijímaniu.
Pre rozvedených a single rodičov je tu ponuka k stretnutiu pri kurze Ave, zastrešeným Komunitou Emanuel. Bližšie info si budete môcť všimnúť na plagáte na výveske, či osobne sa môžte informovať u manželov Gutekových