Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 16.I.-22.I.2017
Na kostol obetovali: z pohrebu Michala Ďubeka 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Na budúcu nedeľu je ZBIERKA na pomoc kresťanom po zemetrasení v Taliansku. Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V tomto týždni v stredu, od 18. do 25.januára, začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame. Myslíme vo svojích modlitbách na tieto úmysly.
V stredu, pred detskou sv. omšou, bude o 17.00 detské stretko na fare.
V piatok o 17.00 budú mať birmovanci stretko na fare.
Dnes popoludní o 15.30, vo farskom kostole v Sečovciach, bude stretko rodičov a prvoprijímajúcich detí, na ktoré vás srdečne pozývame.
V sakristii máme na predaj naše farské kalendáre na nový rok, môžete si ich kúpiť či už pred alebo po sv. omši. Cena kalendára sú 2€.