Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 27.5. - 2.6.2024
Z pohrebu Jána Fabriho na kostol obetovali 100€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Na Zbierke na katolícke Masmédia sa minulý týždeň vyzbieralo v Sečovciach 355€, v Dargove 72€, v Bačkove 20€, vo Višňove 35€ a v Kravanoch 100€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V pondelok po večernej sv. omši vás pozývame na biblické stretko, ktoré bude po sv. omši na fare. Tešíme sa na stretnutie.
V stredu pozývame deti našej farnosti na detskú sv. omšu, ktorá bude o 18.00 vo farskom kostole, v piatokj pozývame mladých našej farnosti na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude o 18.00 vo farskom kostole v Sečovciach.
Vo štvrtok budeme mať Slávnosť Božieho Tela ak bude dobré počasie budeme mať oltáriky, prosíme vás aby ste prišli pomôcť pri výzdobe, v Sečovciach budeme oltáriky pripravovať o 17.00, kvety môžete doniesť alebo ráno po sv. omši alebo  doneste ich keď prídete chystať olrtáriky. Za vašu pomoc ďakujeme.
V sobotu pred večernou sv. omšou o 17.15 bude večeradlo.
V nedeľu po popoludňajšej pobožnosti bude stretnutie členov Ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
 
 
Deti vo veku 8 až 12 rokov pozývame na detský tábor, ktorý bude v termíne od 1. do 5.júla. Prihlášky si zoberte v sakristii.
Komunita Emanuel pozýva na konferenciu Boh má srdce, ktorá sa bude konať 8.6. 2024 v M Aréne  v Prešove. Bližšie informácie na nástenke alebo na našej internetovej stránke.