Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Pán Boh nemeria modlitbu na metre a jej hodnota vôbec nezávisí od množstva odmodlených ružencov či iných dlhých modlitieb. Podstatou modlitby je pozdvihnutie mysle a duše k Bohu. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 20. - 26.11.2017
Minulý týždeň sa pri zbierke na kostol v Sečovciach vyzbieralo 1060 €, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúci týždeň bude Dobročinná zbierka sv. Alžbety, výťažok z nej bude použitý na opravu pútnických miest Gaboltov a Obišovce. Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V stredu detské stretko na fare nebude, detská sv. omša bude o 18.00.
V sákristii máme na predaj naše nástenné farské kalendáre, kto má záujem kalendár si môže kúpiť hocikedy pred sv. omšou alebo po sv. omši v sakristii, cena kalendára sú 2€.
Opäť tu máme pozvánku na duchovnú obnovu pre manželov našej farnosti, ktorá sa uskutoční v sobotu 25.11 2017 v priestoroch základnej školy na Kollárovej ulici v Sečovciach. Téma obnovy je KOMUNIKÁCIA. Bližšie informácie ohľadom programu a prihlásenia nájdete na plagátiku, ktorý je na nástenke a na našej internetovej stránke.
V sobotu v katedrále sv. Alžbety v Košiciach, pri príležitosti sviatku sv. Ondreja patróna našej arcidiecézy budú celodiecézne rekolekcie, slávnostná sv. omša sa začne o 10.00. Všetci sme srdečne pozvaní.