Aktuality BohosluzbyOznamy

  • „Pomáha mi, keď vidím tento Pánov postoj: otec so synom, ktorý si myslí že je veľký, ktorý sa domnieva, že už vyrástol, a ešte je na polceste. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 18.3. - 24.3.2019
Na zbierke na Charitu sa vyzbieralo v Sečovciach  185€, v Dargove 56,5€, v Kravanoch 62€, v Bačkove 49€ a vo Višňove 37,2€. Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Od apríla začíname meniť strechu na južnej lodi farského kostola, z tohto dôvodu na budúci týždeň bude zbierka na strechu kostola, za vaše dary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!
Na kostol obetovali z pohrebu pána Balického 50€, bohuznáma 5€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V pondelok po večernej sv. omši v Sečovciach bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V pôstnom období máme pôstnu aktivitu pre všetky deti našej farnosti. Aj my budeme putovať ku Kristovi, získavaním stôp za každú svätú omšu a pobožnosť krížovej cesty. Najlepších odmeníme po Veľkonočných prázdninách. 
V sobotu 23.3.pre mládežníkov farnosť organizuje výjazd do Vysokej nad Uhom k hrobu mladej mučeníce Anky Kolesárovej.Mladým bude predstavená činnosť miestneho centra-domčeka prihovorí sa im rektor dómu o.Pavol Hudák. Autobus je uhradený sponzorsky. Potrebné je vziať len prostriedky na obed v reštaurácii.Odchod autobusu je od fary o 8:00. Nahlásenie sa u kaplána Lukáša.
V stredu o 17.00 bude na fare detské stretko a po ňom bude detská sv. omša v
Počas pôstneho obdobia v bočnej lodi bude vystavená k úcte relikvia Svätého kríža nášho Pána Ježiša Krista. Relikviu si budete môcť uctiť pred alebo po sv. omši.
Prvé sväté prijímanie v tomto roku bude v našej farnosti tak ako obvykle, na siedmu veľkonočnú nedeľu 2.júna a birmovka v našej farnosti bude v sobotu 29.júna.
 
V pôste tak ako každoročne budeme mať pobožnosti Krížovej cesty, v piatok pol hodinu pred sv. omšou o 17.30 a v nedeľu popoludní o 14.30. Na filiálkach budú v piatok o 18.00 a v nedeľu o 14.00. V Dargove v piatok pol hodinu pred sv. omšou.
Aj v tomto roku v našej farnosti budú pôstne kázne, bude ich mať biskupský vikár ThDr. Vladimír Šosták PhD. Pôstne kázne budú v nedeľu po krížovej ceste v Sečovciach.
Manželia, ktorí v tomto roku 2019 slávia svoje 25. 50. 60. 65. výročie manželstva, sú pozvaní otcom arcibiskupom do Košickej katedrály aby si v rámci Roka sv. Košických mučeníkov obnovili svoje manželské sľuby. Kto má záujem zúčastniť sa tejto celodiecéznej obnovy nech sa najneskôr do 1. apríla nahlási v sakristii. Obnova strieborného výročia 25 rokov bude 26. mája o 15.00. Obnova 50. 60. 65 rokov manželstva bude 13. októbra o 15.00.