Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 1.6. - 7.6.2020
Na kostol obetovali: z pohrebu Jozefa Vojtka 50€, bohuznáma 100€, bohuznáma 50€, vyslovujeme úprimné Pán  Boh zaplať.
Na Zbierke na katolícke masmédia sa minulý týždeň v našej farnosti vyzbieralo v Sečovciach 631€, v Kravanoch 137,7€, v Dargove 85€, v Bačkove 60€ a vo Višňove 52,4€. Za vaše milodary, vyslovujeme úprimné Pá Boh zaplať. 
Od pondelka všetky večerné sv. omše v našej farnosti budú o 19.00. 
Máme pred sebou prvopiatkový týždeň spovedať budeme tak ako obyčajne, v Sečovciach pred večrnou sv. omšou hodinu dvaja na farskom dvore a pol hodinu pred rannou sv. omšou. Na filiálkach budeme spovedať pol hodinu pred sv. omšami okrem nedeľných.
V piatok dopoludnia pôjdeme vyspovedať aj naších chorých, pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov. Rúško a vzdialenosť 2 metre. 
Odpustovú slávnosť v Bačkove budeme mať v nedeľu 14. júna, v Dargove v nedeľu 21. júna a vo Višňove v nedeľu 28.júna 2020, tak ako to máme uvedené v našom farskom kalendári.
 
Začali sa slúžiť sv. omše aj za účasti veriacich, v Sečovciach budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou na farskom dvore okrem nedeľných. Aj na filiálkach budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou pri kostole vonku, na prvý piatok sa spovedať nebude nakoľko spovedáme pred každou sv. omšou okrem nedieľ aj na filiálkach. Na prvý piatok sa bude spovedať pol hodinu pred sv. omšou v Dargove a Kravanoch.