Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 26.2. - 3.3.2024
Na Zbierke na charitu sa vyzbieralo v Sečovciach 235 €, v Dargove 70 €, v Kravanoch 100 €, v Bačkove  50 € a vo Višňove 40 €, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Máme pred sebou prvopiatkový týždeň, spovedať budeme tak ako obvykle, v Sečovciach ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer hodinu dvaja, na filiálkach podľa rozpisu.
Chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia a zároveň im udelíme pomazanie chorých. Ak máte doma chorých a chcete aby sme im šli udeliť pomazanie chorých nahláste ich v sakristii.  
V stredu vo Višňove pri večernej sv. omši budeme udeľovať pomazanie chorých.
V stredu nakoľko máme prázdniny, bude na fare športové popoludnie pre deti. Pozývame všetky deti našej farnosti. Začíname o 15.00, koniec bude po sv.omši.
V sobotu bude vo farskom kostole pred večernou sv. omšou o 17.15 večeradlo, všetkých srdečne pozývame.
V nedeľu pred krížovou cestou o 14.30 bude stretnutie Ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
 
Počas pôstneho obdobia bude v bočnej lodi farského kostola vystavená k úcte relikvia Svätého Kríža.  
ODPUSTKY:
1.Počas pôstného obdobia každý kto sa zúčastní pobožnosti krížovej cesty môže získať úplné odpustky. K tomu je potrebné aby pobožnosť konal pred riadne zriadenými zastaveniami a pohyboval sa od jedného k druhému, ak sa pobožnosť koná spoločne stačí ak sa pohybuje ten kto ju  vedie. 
2.Úplné odpustky môže získať každý piatok v pôstnom období aj ten, kto sa po sv. prijímaní pred obrazom ukrižovaného Ježiša nábožne pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu. K tomu je potrebné splniť tri klasické podmienky: 1.Sv.spoveď, Sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.