Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Evanjelista pripomína, že Pán Ježiš nám ukázal učeníkom stopy ukrižovania, dobre viditeľné a hmatateľné i na jeho oslávenom tele (porov. Jn 20,20-27). čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 24.IV.-30.IV.2017
Na kostol obetovali: z krstu Michala Tirpáka 50€, z krstu Karin Begalovej 50€, z pohrebu pani Janky Senajovej 50€ vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Oznam pre tých, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva.
V tomto týždni bude v našej farnosti prebiehať príprava na manželstvo, náuky budú každý deň od pondelka do piatku po sv. omši o 19.00 na fare.
V piatok o 17.00 budú mať na fare stretko birmovanci.
Na budúcu sobotu o 10.00 bude stretko miništrantov na fare.
Na budúcu nedeľu po sv. omši, ktorá bude o 10.30 v Sečovciach, bude v kostole stretko rodičov prvoprijímajúcich detí.
Otázky na prvé sväté prijímanie si prvoprijímajúce deti môžu vyzdvihnúť v sakristii.
Na budúcu nedeľu o 15.30, bude na fare informačné stretko pre tých, ktorí sa prihlásili na púť do Ríma.
Dnes popoludní vás všetkých pozývame na moderovanú adoráciu, ktorá bude o 15.00 vo farskom kostole v Sečovciach.