Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 28.11. - 4.12.2022
 Z krstu Šimona Pavlíka na kostol obetovali 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Dnes je  Zbierka na Charitu, za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
Ďakujeme rodine Krausovej za pekné adventné vence, ktoré nám urobili do kostola, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Začali sme adventné obdobie, v Sečovciach v pondelok, stredu a piatok budeme mať rorátne sv. omše o 5.30, doneste si lampáše.
Máme pred sebou prvopiatkový týždeň spovedať budeme tak ako obyčajne, v Sečovciach ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer hodinu. Na filiálkach podľa rozpisu.
Chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia.
Pozývame všetkých miništrantov na florbal v sobotu o 10.00. Stretneme sa na fare. 
Deti, ktoré sa zapájajú v stredy do výziev si môže v sakrestii vyzdvihnúť adventné kalendáre.
Rodiny s deťmi, ktoré hľadajú spoločnú formu modlitby pri adventnom venci môžu si vzadu vyzdvihnúť Adventnú večernú modlitbu. 
V sobotu pred večernopu sv. omšou v Sečovciach o 17.15 bude večeradlo, na ktoré vás srdečne pozývame.
Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 bude stretko rodičov prvoprijímajúcich detí na fare.
Na budúcu nedeľu po popoludňajšej pobožnosti bude stretnutie členov Ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
Na budúcu nedeľu o 15.00 sa bude v koncertnej sále ZUŠ na ulici Dargovských hrdinov konať koncert komorného orchestra Musica Nobis. Bližšie informácie nájdete na plagáte na nástenke. 
Hľadáme ženy, ktoré by boli ochotné starať sa v kostolke o oltárne plachty a počas jednotlivých liturgických období ich vymenili. Ženy, ktoré sú ochotné nám pomôcť nech sa prihlásia u pani kostolníčky v sakristii, alebo u nás.
Prosíme deti a mladých, ktorí sú ochotní sa zapojiť tohto roku do Dobrej noviny, nech prídu na prvé stretnutie, ktoré bude 3.decembra, v sobotu o 15.00. Príbytky našej farnosti koledníci navštívia na druhý deň vianočný.