Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 29.11. - 5.12.2021
Na dobročinnej Zbierke sv. Alžbety pre chudobných sa v našej farnosti vyzbieralo, v Sečovciach 180€, v Kravanoch 30€, v Dargove  €, vo Višňove 29€ a v Bačkove 7€, za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
Ohlásená zbierka na Charitu v našich kostoloch nebude, svoje milodary môžete poslať na číslo účtu na plagátiku alebo šekom, ktorý nájdete v kostole. Ďakujeme.
V nedeľu pred farským kostolom v sečovciach od 14.00 do 15.00 v 15. minútových intervaloch sa bude rozdávať sväté prijímanie. Sväté prijímanie budeme rozdávať aj na filiálkach, v Dargove a Kravanoch o 14.00 a 14.15.,  v Bačkove a Višňove o 14.30 a 14.45.
Ak si chcete dať požehnať adventný veniec doneste ho v nedeľu do farského kostola do Sečovciach v čase od 14.00 do 15.00. Požehnané vence si môžete vyzdvihnúť v pondelok, stredu a piatok počas spovedania od 17.00 do 18.00.
Adventné vence môžete doniesť na požehnanie do kostola aj na filiálkach a požehnané ich vyzdvihnete v kostole v pondelok od 17.00 do 18.00.
K sviatosti zmierenia, v rámci individuálnej pastoračnej starostlivosti, môžete pristúpiť vo farskom kostole v Sečovciach v podnelok, stredu a piatok od 17.00 do 18.00. Počas spovedania sa v kostole nemôžu vytvárať rady, preto vás prosíme aby ste v kostole zotrvali iby nevyhnutný čas, ktorý je potrebný k vyslúženiu sviatosti zmierenia.
V sobotu bude otvorený farský kostol v Sečovciach k individuálnej tichej modlitbe od  9.00 do 13.00.
Farská kancelária funguje v riadnom režime.
Aj v tomto roku budeme mať naše farské kalendáre, keď budú k dispozícii, budeme ich predávať v sakristii. 
 
Od 18. Septembra je v platnosti dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok pre veriacich Košickej arcidiecézy, pokiaľ sa nachádzajú podľa platného COVID automatu v 1. až 3. stupni ohrozenia a účasť na sv. omši nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.