Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 8.8. - 14.8.2022
Na výzdobu kostola obetovalo Ružencové bratstvo Sečovce 100€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Dnes po popoludňajšej pobožnosti bude stretnutie Ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
Dnes je odpust v cerkvi v Dargove, duchovný otec Patrik Jurko nás všetkých srdečne pozýva, slávnostná liturgia bude o 10.30.
Cez týždeň, po každej večernej sv.omši vo farskom kostole v Sečovciach, bude krátka adorácia, každý deň sa budeme modliť na iný úmysel, prosíme vás aby ste sa zapojili. Z tohto dôvodu vo štvrtok nebude pred sv. omšou vyložená sviatosť oltárna k poklone.
Na budúcu nedeľu 14. augusta, budeme mať odpust vo farskom kostole v Sečovciach. So slávením začneme v sobotu podvečer, o 18.00 bude večadlo, na ktoré vás srdečne pozývame, po ňom o 19.00 bude mládežnícka sv. omša, ktorú bude celebrovať Dp. Boris Byčánek kaplán z farnosti sv. Alžbety v Košiciach, po sv. omši bude sprievod so sochou Panny Márie, prosíme vás doneste si sviece a o 20.15 bude koncert mládežníckeho zboru ADUR pri katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Počas večeradla a sv. omše sa bude v kostole spovedať. Slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10.30, hlavným celebrantom bude Mons. Andrej Imrich emeritný spišský pomocný biskup. Bližšie informácie o programe nájdete na našej internetovej stránke alebo na plagátiku vzadu na nástenke. Všetkých srdečne pozývame.