Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 4.12. - 10.12.2023
Dnesje  Zbierka na Charitu, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Z pohrebu pani Anny Krolovej na kostol obetovali 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Začíname adventné obdobie tak ako každoročne budeme mať vo farskom kostole rorátne sv. omše, v tomto týždni budú iba v pondelok a stredu, nakoľko v piatok je prikázaný sviatok.
V pondelok po večernej sv. omši vás pozývame na biblické stretko, ktoré bude po večernej sv. omši na fare.
V stredu deti našej farnosti pozývame na detskú sv. omšu, ktorá bude o 18.00 v Sečovciach, pred ňou bude detské stretko o 17.00 na fare.
V sobotu o 16.30 bude na fare stretko koledníkov.  
Na budúcu nedeľu o 10.30 budeme mať v Sečovciach vysielaciu sv. omšu koledníkov Dobrej noviny. Na sv. omši budú prítomní koledníci z Košickej arcidiecézy hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Bernard Bober. Prosíme vás, tí ktorí ste ochotní upiecť niejaké koláčiky pre koledníkov prihláste sa v sakristii.
V nedeľu po sv. omši v Sečovciach sa budú pri kostole predávať vianočné oplátky. Prispevok za oplátky je milodar pre Gr. kat. farnosť v Sečovciach. 
Vzadu v kostole si môžete zobrať modlitbnu pri adventnom venci.
VIŠŇOV: Vzadu v kostole je krabica a pri nej sú prázdne prihlášky do Ružencového bratstva Višňov, kto má záujem vstúpiť do ružencového bratstva vo Višňove nech vypísanú prihlášku vhodí do krabice do 29.12.2023.
Po sv. omši si zoberte hlasovacie lístky do Ekonomickej farskej rady vo Višňove. Každá rodina si zoberie jeden lístok, na ktorý napíše tri mená navrhovaných členov do novej farskej rady Višňov. Členov si vyberte z ľudí, ktorí bývajú vo Višňove. Hlasovacie lístky s troma menami doneste na budúcu nedeľu do kostola a vhoďte ich do krabice, ktorá bude vzadu v kostole s označením Voľby do Hospodárskej farskej rady. Po sv. oši sa hlasy spočítajú.
 
 
Mladých od 15 rokov pozývame na športové soboty, budeme sa stretávať každú sobotu o 18.00 v telocvični ZŠ Obchodná.