Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 12.4. - 18.4. 2021
Na kostol obetovali: bohuznámy 100€, bohuznáma 100€, bohuznáma 100€, bohuznáma 50€, bohuznámy 50€, všetkým štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Aj keď sa počas týchto dní nemôžeme stretnúť v kostole pri spoločnom slávení chceme sa poďakovať všetkým štedrým darcom, ktorí obetovali svoj milodar a zaslali ho na náš farský účet, všetkým štedrým darcom zo srdca ďakujeme a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. Nájdime si v tento deň priestor na osobnú modlitbu.
V nedeľu - dnes, máme nedeľu Božieho milosrdenstva, kto si v tento deň v kostole alebo kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov a pomodlí sa Modlitbu Pána - Otčenáš a Verím v Boha  a pridá k tomu nábožný vzdych  vzývajúci Božie milosrdenstvo/napr. Ježišu dôverujem ti./ môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
Podľa vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove zo dňa 31.12.2020 je verejné slávenie bohoslužieb až do odvolania zakázané.