Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 25.9. - 1.10.2023
Na budúci týždeň bude Zbierka na rádio Lumen, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
Všetky deti pozývame na destskú sv. omšu, ktorá bude v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Tešíme sa na stretnutie.
Deti, ktoré v tomto školskom roku chcú pristúpiť k prvému svätému prijímaniu nech si v sakristii vyzdvihnú prihlášky. Vyplnené prihlášky odovzdajte v sakristii alebo kancelárii.
Mladých našej farnosti pozývame na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude v piatok o 18.00 v Sečovciach.
Ružencové bratstvo Sečovce organizuje púť do Obišoviec, ktorá sa uskutoční 1. októbra 2023. Kto má záujem nech sa prihlási v sakristii. Poplatok na osobu je pri zápise 5,00 EUR. Odchod autobusu bude o 8.00  od fary.