Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Nikdy sa neunavme! Boh je milujúci Otec, ktorý vždy odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa učme byť milosrdní ku všetkým. Anjel Pána pápeža Františka, 17. 3. 2013

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 16.12. - 22.12.2019
Na kostol obetovali: bohuznámy 250€, bohuznáma 100€, bohuznáma 50€,bohuznáma 50€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V tomto týždni v Sečovciach všetky večerné sv. omše od pondelka do piatka budú o 16.00, nakoľko začíname spovedať pred Vianocami.
V našej farnosti budeme pred Vianocami spovedať tak ako obyčajne, v stredu o 17.00 na naších filiálkach a v sobotu v Sečovciach od 9.00 do 12.00 a popoludní od 14.00 do 16.00. Prosíme vás aby ste prišli na čas, lebo spovedať sa bude len dovtedy pokiaľ budeme mať koho. Sväté prijímanie sa po spovedi rozdávať nebude.
Chorých pred Vianocami budeme spovedať v piatok dopoludnia, ak máte doma chorých a chcete aby sme ich šli vyspovedať nahláste ich v sakristii.
V sakristii máme na predaj naše farské kalendáre, cena jedného kalendára sú 2€.