Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 30.3. - 5.4.2020
Tak ako minulý rok aj v tomto roku sa bude v Katedrále sv. Alžbety konať slávenie manželských jubileí. 25. výročie manželstva sa bude sláviť 17. mája 2020 o 15.00., 50.60. a 65. výročie 11.októbra 2020 o 15.00.
Manželia, ktorí chcú spoločne osláviť 25. výročie manželstva  nech sa prihlásia čím skôr aby sme mohli do 1. apríla 2020 zaslať prihlášky. Manželia, ktorí budú sláviť 50,60 a 65 rokov manželstva nech sa prihlásia do 15.septembra 2020.
      Na otázky týkajúce sa súkromnej adorácie v otvorenom kostole boli dané usmernenia z polície, že bude lepšie ak kostol ostane zatvorený, aby sme sa vyhli plánovanému nárazovému stretávaniu ľudí v jednom čase v tom istom priestore.
    Chorých a starších prosíme aby zvážili vychádzanie z domu kvôli nebezpečenstvu nákazy. Prosíme, tieto oznamy komunikujte ďalej, hlavne tým, ktorí nemajú pripojenie na internet, alebo nevedia o našej farskej stránke.