Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Panna Mária, žena počúvania, nech nám pomáha vytvoriť si ticho okolo nás i v našom vnútri, aby sme uprostred lomozu toho, čo hlása svet začuli to slovo, ktoré má autoritu: slovo jej Syna Ježiša, ktoré čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 17.9. - 23.9.2018
Na kostol obetovali: Ružencové bratstvo Sečovce 200€, z krstu Emy Papugovej 30€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V tomto týždni streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni ich obsahom je poďakovanie za úrodu. 
Oznam pre tých, ktorí plánujú v dohľadnej dobe prijať sviiatosť manželstva: V tomto týždni od pondelka do piatka bude na fare prebiehať predmanželská príprava, stretka budú každý deň o 19.00 na fare.
Všetkých birmovancov pozývame aby sa zúčastnili v piatok sv. omše pre mladých.
V piatok pred večernou sv. omšou o 17.00 bude stretko birmovancov na fare.
Rodičia detí, ktoré v tomto školskom roku chcú pristúpiť k prvému svätému prijímaniu nech si po sv. omši v sakristii vyzdvihnú prihlášky na prípravu k prvému svätému prijímaniu. Vyplnené nech ich potom donesú na stretko.
Jedna prosba a zároveň výzva, v našom farskom zbore by sme radi privítali nových členov, ak niekto cíti v sebe talent a ochotu takto slúžiť Pánu Bohu budeme vďační ak príde na skúšku, ktorá bude v pondelok 1.10. po večernej sv. omši. Tešíme sa na stretnutie s novými členmi. 
Na budúcu nedeľu 23.9.2018 bude na mestskom cintoríne v Sečovciach o 15.00 požehnaná krížová cesta a socha Božského Srdca, z tohto dôvodu popoludňajšia pobožnosť v kostole nebude,spoločne sa pomodlíme na cintoríne. 
Po sv. omši si môžete vzadu v kostole vyzdvihnúť podielové knihy SSV.
Ružencové bratstvo Sečovce organizuje v nedeľu 7.10. 2018 púť do Obišoviec. Odchod autobusu bude ráno o 7.00, z klasických zastávok. Cena dobrovoľná. Zapísať sa môžete v sakristii.