Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 20.3. - 26.3.2023
Nabudúci týždeň bude Zbierka na chudobných a prenasledovaných kresťanov, za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V stredu pozývame deti našej farnosti na detskú sv. omšu, ktorá bude vo farskom kostole o 18.00, pred ňou bude o 17.00 detské stretko na fare.
V piatok o 18.00 bude mládežnícka sv. omša, na ktorú pozývame všetkých mladých, po nej bude stretko mladých na fare.
V piatok o 17.00 bude na fare stretko birmovancov.
 V sobotu pozývame miništrantov na florbal, stretneme sa na fare o 9.55.
Otec arcibiskup pozýva jubilujúcich  manželov, ktorí v tomto roku slávia 25.výročie manželstva aby spoločne oslávili toto výročie svätou omšou v Košickej katedrále 28.mája 2023 o 15.00. Kto má záujem zúčastniť sa tejto slávnosti nech sa prihlási v sakristii do konca apríla.
Naša farnosť v dňoch  19. septembra až 26. septembra organizuje púť do Svätej zeme, cena púte je 860€ /plus 160 dolárov poplatky a vstupy/, kto má záujem zúčastniť sa púte, nech sa prihlási do 31.marca 2023 v sakristii. Zálohu 300€ bude potrebné uhradiť do 15. apríla. Bližšie informácie na nástenke a našej internetovej stránke.