Aktuality BohosluzbyOznamy

  • „Človek stojí pred týmto rázcestím: Boh mi veci predpisuje, alebo sa o mňa stará? Sú jeho prikázania len akýmsi zákonom, alebo obsahujú slovo, ktorým sa o mňa stará? čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 16.7. - 22.7.2018
Dnes je zbierka na kostol, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na kostol obetovali: z pohrebu pani Magdalény Kaňuchovej 50€, bohuznáma 100€, Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Dňa 1. septembra 2018 bude na košickom štadióne Lokomotívy blahorečená božia služobnica Anka Kolesárová. K tomu aby ste mohli zaujať miesta na štadióne počas blahorečenia potrebujete byť zaregistrovaní. Môžete tak urobiť sami alebo spoločne cez našu farnosť. Kto sa chce zaregistrovať a zúčastniť sa tejto slávnosti nech sa zapíše v sakristii. Podľa toho koľko bude záujemcov, objednáme autobusy. Prihlásiť sa môžete do nedele 29.júla 2018. Od 1. augusta budú do farností distribuované miestenky.
V našej farnosti plánujeme na budúci rok birmovku, s prípravou začneme od septembra. Na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť tí, ktorí majú ukončenú základnú školu, čiže študenti a žiaci stredných a vysokých škôl, ale aj dospelí. Prihlásiť sa a vyzdvihnúť si prihlášku môžete v sakristii. 
Tí, ktorí sa prihlásili do detského tábora si môžu zobrať v sakristii prihlášky, vyplňte ich a doneste naspäť. Ďakujeme.