Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Ježiš je živý a prítomný aj v dnešnom svete, aby v hlbinách srdca neustával pôsobiť mocou svojho Ducha, uschopňujúc ho prijať posolstvo spásy. Ján Pavol II Anjel Pána 1. decembra 1991

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 2.12. - 8.12.2019
Dnes je Zbierka na charitu, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Dnes po popoludňajšej pobožnosti v Sečovciach bude stretnutie členov ružencového bratstva.
V pondelok večer o 18.00 v Sečovciach bude sv. omša za účasti františkánskych terciárov a ich sympatizantov. Srdečne pozývame všetkých.
Počas adventného obdobia v Sečovciach budeme mať v pondelok, stredu a piatok rorátne sv. omše o 5.30.
Máme pred sebou prvopiatkový týždeň, spovedať budeme tak ako obvykle, v Sečovciach ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer hodinu dvaja, na filiálkach podľa rozpisu.
Chorých budeme spovedať v piatook dopoludnia.
V piatok po večernej sv. omši o 19.00 bude na fare predkrstná náuka.
Aktivita pre deti, počas adventu za každú sv. omšu budú deti našej farnosti zbierať srdiečka, ktoré sa každu stredu po detskej sv. omši prilepia dopredu na srdce, ktoré je pred oltárom. Na srdiečka nech si deti napíšu svoje mená a potom nech ich donesú do sakristie.
Chceme sa srdečne poďakovať rodine Krausovej za krásne adventné vence, ktoré pre nás do kostola vyrobili. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúci týždeň po všetkých sv. omšiach v nedeľu sa budú predávať vianočné oplátky, výťažok z predaja bude použitý na dokončenie výstavby gréckokatolíckej fary. Cena jedného balenia je 1€.