Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 27.11. - 3.12.2023
Na Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, sa minulý týždeň vyzbieralo, v Sečovciach 355€, v Kravanoch 90€, v Dargove 79€, vo Višňove 57€ a v Bačkove 40€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Na budúci týždeň bude Zbierka na Charitu, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Máme pred sebou prvopiatkový týždeň spovedať budeme tak ako obvykle, v Sečovciach pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou, na filiálkach podľa programu.
V piatok dopoludnia budeme spovedať chorých. 
V sobotu pred večernou sv. omšou v Sečovciach o 17.15 bude večeradlo, na ktoré všetkých srdečne pozývame.
V sobotu o 15.00 budeme na fare vyrábať adventné venci, pozývame všetky deti našej farnosti. Môžete si doniesť sviece a ozdoby, ktoré použijete pri výrobe adventného venca.  
Pre všetky deti našej farnosti /nie len tretiakov/ ponúkame adventnú aktivitu, kedy za splnené výzvy budeme postupne rozsvecovať betlehemskú hviezdu malému Ježiškovi. Deti nech prídu pre materiály po sv. omši do sakristie. 
Dnes popoludní o 14.00 vo farskom kostole v Sečovciach bude stretnutie členov Ružencového bratstva Sečovce, popoludňajšia pobožnosť o 15.00 nebude.
Po sv. omši bude vyložená Sviatosť oltárna každý, kto sa zúčastní modlitby zasvätenia ľudstva Ježišovi Kráľovi môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie, pri všetkých svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence, keď ich donesiete položte ich pred oltár na schody. 
VIŠŇOV: Vzadu v kostole je krabica a pri nej sú prázdne prihlášky do Ružencového bratstva Višňov, kto má záujem vstúpiť do  ružencového bratstva vo Višňove nech vypísanú prihlášku vhodí do krabice do 29.12.2023.
 
 
Mladých od 15 rokov pozývame na športové soboty, budeme sa stretávať každú sobotu o 18.00 v telocvični ZŠ Obchodná.