Aktuality BohosluzbyOznamy

  • "Pred niekoľkými dňami v jednej homílii v Dome sv. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 26.VI.-2.VII.2017
Na kostol obetovali: zo sobáša novomanželov Korytkových 100€, zo sobáša novomanželov Bajusových 50€, zo sobáša novomanželov Pristášových 50€. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, srdečne vás pozývame.
V piatok bude ranná sv. omša v Sečovciach o 8.00 poďakujeme sa pri nej spolu s našími žiakmi a študentami za prežitý školský rok.
V sobotu pred večernou sv. omšou v Sečovciach bude o 18.15 večeradlo, na ktoré vás srdečne pozývame.
 
Ružencové bratstvo Sečovce v deň pracovného voľna 5. júla 2017, organizuje púť do Levoče. Autobus vyjde až na mariansku horu. Odchod autobusu bude ráno o 5.00. Zastávky v Sečovciach na obvyklých miestach. Cena púte je cca 6€. Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii.
Gréckokatolícka farnosť Sečovce organizuje púť do Fatimy, bližšie informácie si môžete pozrieť na nástenke, cena púte so všetkými poplatkami je 605€, prihlásiť sa môžete na tel. čísle, ktoré nájdete na nástenke.