Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Moje vlastné ľudské telo sa skladá z mnoho miliónov buniek a pritom je to jedno telo, pretože ho oživuje jedna duša, ktorú ovláda neviditeľná myseľ, ale viditeľná hlava. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 24.6. - 30.6.2019
Na kostol obetovali z krstu Mateja Tirpáka 50€, zo sobáša novomanželov Kovalovských 100€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 
Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude Zbierka na dobročinné diela sv. otca, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
Vo štvrtok hodinu pred sv. omšou budeme spovedať birmovancov a rodičov, komu by tento termín nevyhovoval stále spovedáme pol hodinu pred každou sv. omšou v Sečovciach.
V piatok sa pred večernopu sv. omšou spovedať nebude nakoľko je sviatok Božského srdca a máme sv. omše aj na filiálkach. 
Blíži sa koniec školského roka, spoločne sa zaň poďakujeme pri večernej sv. omši v piatok. 
V piatok po večernej sv. omši bude nácvik na birmovku.
V sobotu máme prikázaný sviatok Sv. Petra a Pavla, sväté omše budú dopoludnia ako v nedeľu, o 11.00 budeme mať v našej farnosti birmovku.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a prišli pomôcť pri výrobe oltárikov na slávnosť Božieho tela a krvi, všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 
Dnes po sv. omši sa budú vzadu v kostole predávať odznaky s nápisom: Neboj sa, len ver!, cena jedného odznaku je 1€. Výťažok tejto zbierky poslúži na podporu misií v Rumunsku.
Ružencové bratstvo Sečovce organizuje zájazd do Levoče na Púť seniorov, ktorá sa uskutočni vo štvrtok 11. júla 2019. Kto má záujem nech sa zapiše do zoznamu, ktorý je v sakristii. Poplatok na osobu je 6,00 EUR. Čas odchodu autobusu a zástavky budú spresnené v oznamoch. Ďakujeme.