Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Aj uprostred dňa, v práci, v škole, v prírode, kdekoľvek sa nachádzame, všade si oživujme v mysli a vo vedomí myšlienku na Ježiša. Nejde iba o číru spomienku, že jestvuje. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 5.XII.-11.XII.2016
Na kostol obetovali: z pohrebu pani Kačmarovej 50€, pani Kšeničová obetovala 50€ vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Na Zbierke na Charitu sa vyzbieralo v Sečovciach 129€, v Dargove 55€, v Kravanoch 33,5€, v Bačkove 22€ a vo Višňove 20€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V tomto týždni streda, piatok a sobota sú zimné kántrové dni ich obsahom je duchovná obnova rodín a príchod Kriostovho kráľovstva do našich rodín. Záväzný je jeden deň.
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V utorok po večernej sv. omši bude na fare duchovná obnova pre mimoriadnych rozdávateľov a v stredu duchovná obnova pre lektorov, tešíme sa na stretnutie s vami.
V stredu pred detskou sv. omšou bude na fare o 17.00 detské stretko, na ktoré pozývame všetky deti.
Birmovanci budú mať stretko v piatok o 17.00 na fare.
V sobotu o 14.00 bude na fare nácvik na koledovanie a o 15.00 nácvik na jasličkovú pobožnosť.
Vzadu v kostole je papier, prosíme tých, ktorí sú ochotní aj v tomto roku prijať koledníkov Dobrej noviny nech sa zapíšu. Koledovať sa bude tak ako každoročne na druhý deň vianočný 26.12.2016.
Dnes popoludní o 15.30 vás pozývame na filmový podvečer na faru, pozrieme si spolu nejaký hodnotný film a možno aj takýmto spôsobom prežijeme pekné adventné popoludnie.
Na budúci týždeň sa po sv. omši budú predávať vianočné oplátky, cena jedného balenia je 1€. Peniaze z predaja budú použité na výstavbu Gr. kat. fary v Sečovciach. Za vašu pomoc ďakujeme.
Na budúcu nedeľu o 15.30 bude v Sečovciach v kostole stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí. Deti nech si vypracujú dalšie štyri témy: Ján Krstiteľ, Môj krst, Panna Mária, Narodenie Pána Ježiša.
V sakristii máme na predaj naše farské kalendáre na nový rok, môžete si ich kúpiť či už pred alebo po sv. omši. Cena kalendára je 2€.