Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Predovšetkým v mladosti je normálne byť „znepokojený“ a nejakým spôsobom aj vystavený rôznym „obavám“: strachu, že človek „nie je milovaný“ taký, aký je, strachu z „neistoty zamestnania“, z toho, že „ čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 21.01. - 27.01.2019
Na kostol obetovali z krstu Michaely Rosipajlovej 50€, bohuznáma 100€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V stredu pred detskou sv. omšou o 17.00 bude na fare detské stretko.
V piatok 25.1.2019 sa uskutoční celofarská mládežnícka sv. omša v Bačkove. Odchod už zaplateného autobusu  bude o 17.00 od fary. Sv. omša začína o 18.00 po nej bude program v kultúrnom dome s pohostením. Návrat okolo 21.15.
Naša farnosť organizuje v dňoch od 23.5. do 30.5.2019 leteckú púť do FATIMY a SANTIAGA DE COMPOSTELA. Cena púte je 550€. V cene je zahrnuté 7 x ubytovanie, letenka + letiskové poplatky, 10 kg batožina, strava a všetká doprava. Bližšie informácie a program púte si môžete prečítať na nástenke alebo na našej internetovej stránke. Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii.