Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 2.8. - 8.8. 2021
Na kostol obetovali, bohuznáma rodina 50€, bohuznáma 50€, bohuznáma 50€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Minulý týždeň sa na zbierke na strechu kostola v Sečovciach vyzbieralo 1310€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Máme pred sebou prvý piatok, spovedať budeme tak ako obyčajne, v Sečovciach ráno pol hodinu pred sv. omšou a večer dvaja hodinu pred sv. omšou, na filiálkach podľa programu. V piatok večer sa v Sečovciach spovedať nebude.
Chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia.
V sobotu pred večernou sv. omšou o 18.15 bude vo farskom kostole v Sečovciach večeradlo, na ktoré vás srdečne pozývame.
V nedeľu po popoludňajšej pobožnosti bude stretnutie členov Ružencového bratstva Sečovce spojené s výmenou tajomstiev.
V pondelok 2.augusta môžeme vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch získať úplné  odpustky porciunkuly. Predpísaným skutkom k odpustkom je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha + tri podmienky. Spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmyserl Svätého Otca.