Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 18.10. - 24.10.2021
Na kostol obetovali, z krstu Filipa Fábryho 50€,  bohuznáma 50€. Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Na budúcu nedeľu máme Misijnú nedeľu, pri všetkých sv. omšiach bude Zbierka na misie, táto zbierka bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšiou akciou solidarity na celom svete, za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
      Nakoľko neprispôsobiví občania nám v Sečovciach kradli milodary z košíkov, pri dverách už nebudú košíky preto vás  prosíme aby ste svoje milodary a zvonček dávali do pokladničiek pri dverách. Za pochopenie ďakujeme.
       Košíky na zbierku budú vzadu len vtedy ak bude zbierka na konkrétny úmysel - v nedeľu na misie.
V stredu pozývame všetky deti našej farnosti, obzvlášť prvoprijímajúcich na detskú sv. omšu, ktorá bude o 18.00 vo farskom kostole v Sečovciach, pred ňou bude o 17.15 detské stretko v kostole.
V piatok pozývame všetkých mladých na mládežnícku sv. omšu, ktorá bude vo farskom kostole v Sečovciach o 18.00, po nej bude stretko mladých na fare.
Zajtra v pondelok, ružencové bratstvo Sečovce, pozýva všetkých tých, ktorí sú ochotní pomôcť na brigádu na cintorín aby sme dali do poriadku kňazské hroby. Stretneme sa o 10.00. Za vašu ochotu a pomoc ďakujeme.
Ešte jedna prosba, v sobotu podvečer chodíme slúžiť sv. omše do domova seniorov. Sv. omša je v spoločenskej miestnosti a ztohto dôvodu je potrebné stále prichystať bohoslužobný priestor a veci na sv. omšu. Doposiaľ nám stále pomáhala pani Hvozdíková za čo sa jej chceme úprimne v mene všetkých poďakovať a vysloviť úprimné Pán Boh zaplať, ale kvôli zdravotným problémom nemôže. Hľadáme niekoho kto by bol ochotný pomôcť v domove dôchodcov ako kostolník či kostolníčka a pomáhal by nám s organizáciou a prípravou sv. omše pre našich seniorov v sobotu. Za vašu pomoc a obetu ďakujeme.
Úmysly na spoločnú sv. omšu za dušičky môžete zapisovať v sakristii. Spoločná sv. omša za zomrelých bude tak ako bolo zvykom v Sečovciach, Dargove a Kravanoch 2. novembra podvečer o 18.00 a v Bačkove a vo Višňove na Slávnosť všetkých svätých dopoludnia.
 
 
 
 
 
        Od pondelka prechádzame podľa Covid semaforu do červenej zóny. Do kostola bude môcť prísť každý čiže volíme si formu ZÁKLAD. Z tohto dôvodu na sv. omši bude môcť byť v interiéri jeden človek na 15 m2. Všetky sv. omše v našej farnosti budú v takomto režime okrem nedeľnej sv. omše o 10.30, ktorá bude vyhradená pre tých, ktorí majú potvrdenie o plnom zaočkovaní a bude môcť byť na nej neobmedzený počet ľudí. Podľa pravidiel pri každej sv. omši má byť zoznam účastníkov sv. omše, preto vás prosíme z hygienyckých dôvodov, nech si každý doma na malý lístoček napíšte meno, priezvisko, tel. číslo. Tento lístoček potom vhodíte vzadu do krabice, ktorá bude pri vchode. Ak niekto zabudne lístoček s menom, vzadu bude na stolíku pero a papieriky, ktoré môžete použiť. Prosíme vás aby ste rešpektovali inštrukcie služby pri dverách a do kostola nevstupovali keď sa naplní kapacita. Sv. prijímanie pôjdeme rozdať aj vonku pred kostol. 
        Prosíme vás aby ste si pri vstupe do kostola nasadili respirátor, nie až pred začiatkom sv. omše a v kostole sadali šachovnicovo. Prosíme lektorov, ktorí čítajú pri sv. omšiach aby si pri čítaní v kostole nedávali dole respirátor.
        Od 18. Septembra je v platnosti dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok pre veriacich Košickej arcidiecézy, pokiaľ sa nachádzajú podľa platného COVID automatu v 1. až 3. stupni ohrozenia a účasť na sv. omši nie je možná pre limitovaný počet veriacich na bohoslužbe.