Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!
  • Láska nie je puto, ale sloboda. Putá z nás robia otrokov. Boh je sloboda. Lásku nesmieme pokladať za bežný ľudský cit. Je to božská sila Stvoriteľa, je to sila nebeského zmŕtvychvstania. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 10.8. - 16.8.2020
Na kostol obetovali: z krstu Ely Begalovej 50€, z krstu Marcusa Gergelyho 20€, bohuznáma 50€, ružencové bratstvo na kvety 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
V piatok po rannej sv. omši v Sečovciach sa bude upratovať kostol, prosíme všetkých starých i mladých, ale najmä tých, ktorým sa chce aby prišli pomôcť. Za vašu ochotu a pomoc ďakujeme.
Na budúci týždeň máme vo farskom kostole v Sečovciach odpustovú slávnosť. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10.30 bude celebrovať Vdp. Pavol Hrabovecký prodekan teologickej fakulty. Všetkých srdečne pozývame.
V sobotu máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, sv. omše budú tak ako v nedeľu. V sobotu bude v Sečovciach večerná mládežnícka sv. omša o 19.00, pred ňou budú slávnostné vešpery o 18.30 a po nej o 20.00 bude pásmo mladých Spevy z Taize. Počas vešpier i sv. omše budeme spovedať.
V nedeľu pred slávnostnou sv.omšou bude o 9.30 večeradlo, na ktoré všetkých srdečne pozývame.
Všetkých mladých našej farnosti, ale najmä tých, ktorí sa prihlásili na prípravu na birmovku pozývame aby prišli v sobotu pred mládežníckou sv. omšou na faru kde bude o 16.30 stretko mladých.