Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 20.9. - 26.9.2021
Na kostol obetovali: zo sobáša novomanželov Čižmárikových 100€, bohuznáma 50€, za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Dnes je ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN. Rádio Lumen nám veľmi pomohlo najmä v čase pandémie s prenosmi sv. omší, nech aj naše milodary budú akýmsi výrazom našej vďačnosti za túto pomoc. Za vaše dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré všetkých srdečne pozývame.
V stredu večer bude vo farskom kostole v Sečovciach detská sv. omša, pred ňou bude o 17.15 detské stretko v kostole. Kôli pandemickej situácii detské stretka budú pred detskou sv. omšou v kostole.
Nakoľko detské stretko bude v kostole, pred sv. omšou v stredu sa spoločne modliť nebude.
Vo štvrtok bude pred večernou sv. omšou od 17.00 v Sečovciach vyložená Sviatosť oltárna k tichej adorácii, z tohto dôvodu sa pred omšou modliť nebude. Nájdime si čas aby sme prišli na krátku adoráciu.
V piatok večer pozývame všetkých mladých na mládežnícku sv.omšu, ktorá bude o 18.00 vo farskom kostole v Sečovciach, po nej bude stretko mladých na fare.
Po sv. omši si môžu členovia SSV vyzdvihnúť v sakristii podielové knihy.
V tomto týždni sme mali mať na fare predmanželskú prípravu, ale nakoľko všetci, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo prípravu už absolvovali, predmanželská príprava v tomto týždni nebude.
Náš okres sa nachádza v oranžovej farbe, sv.omše v našej farnosti zatiaľ budeme mať pre všetkých - základ. Prosíme vás aby ste si sadali podľa možnosti ďalej od seba - každé druhé miesto, rodiny môžu sedieť spolu a dodržiavali opatrenia, dezinfekciu rúk a rúška.