Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Keď otvoríme akýkoľvek časopis či noviny, zapneme televíziu alebo rádio, zistíme, že väčšinou sa píše iba o tom, čo kto urobil alebo neurobil, ako sa realizoval, čo dokázal, nedokázal alebo sa chystá čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy: 24.9.-1.10.2017
Na kostol obetovali: z krstu Elišky Kľučárovej 50€, vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
Dnes je zbierka na Rádio LUMEN, za vaše dary vyslovujemne úprimné Pán Boh zaplať!
Na budúcu nedeľu po popoludňajšej pobožnosti bude v kostole v Sečovciach stretko rodičov prvoprijímajúcich detí.
Odchod autobusu do Obišoviec v nedeľu 1.10.2017 bude ráno o 7.00. Zastávky: 1.Kochanovce, 2. Kovo Bindas, 3. Fara Sečovce, 4. Rázcestie Trnávka. Z dôvodu púte najbližšie stretnutie členov ružencového bratstva Sečovce bude až 8.10.2017  
Začíname mesiac október, ktorý je zasvätený našej nebeskej matke Márii, tak ako každoročne budeme mať októbrové pobožnosti, pobožnosť sa začne pol hodinu pred sv. omšou o 17.30, z tohto dôvodu spovedať pred večernou sv. omšou v Sečovciach budeme už o 17.00. Na filiálkach pobožnosti budú tak ako bolo zvykom o 18.00, ak je sv. omša spoločne sa pomodlíme ruženec pol hodinu pred sv. omšou.
V mesiaci október máme možnosť získať úplné odpustky, odpustky môžu získať tí, 1.ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. 2.Na získanie odpustkov stačí štvrtina ruženca, čiže päť desiatkov, 3.k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní je potrebné vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 
Členovia SSV si môžu po sv. omši vyzdvihnúť podielové knihy v sakristii.    /v Sečovciach - vzadu v kostole/
Milí manželia ak máte túžbu aby do loďky vášho manželstva vstúpil Ježiš, srdečne vás pozývame na jednodňovú duchovnú obnovu pre manželov, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.10.2017 v priestoroch Cirkevnej školy v Sečovciach. Je pripravený bohatý program, celodenná strava, zaujímaví hostia, ktorí vydajú svedectvo o svojom živote. Bližšie informácie sú na nástenke na plagáte.
Naša farnosť organizuje v dňoch 20.10. - 22.10.2017 púť na pútnicke miesto k Slovenskému Betlehemu do baziliky v Rajeckej lesnej a do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva v LADCIACH. Kto má záujem môže sa prihlásiť v sakristii. Cena púte 60€.
Dnes popoludní pozývame deti, mladých i starých na faru, o 14.00 bude Rozlúčka s Letom. O guľáš, súťaže a dobrú náladu je postarané. Ak mamky, alebo babky doma niečo dobre upečú môžu doniesť na ochutnávku.