Aktuality BohosluzbyOznamy

  • Často nie sme so svojím životom spokojní. Zároveň však máme strach niečo meniť, skoncovať s dôverným a odvážiť sa k vnútornému a vonkajšiemu prevratu. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Farské oznamy 12.11. - 18.11.2018
Na budúci týždeň bude celodiecézna dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorá bude v tomto roku poukázaná na pútnické miesto vo Vysokej nad Uhom, za vaše dary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!
V pondelok po večernej sv. omši bude na fare biblické stretko, na ktoré vás srdečne pozývame.
V stredu pred detskou sv. omšou o 17.00 bude detské stretko na fare.
V piatok pred mládežníckou sv. omšou o 17.00 bude stretko birmovancov na fare.
Ružencové bratstvo Sečovce srdečne pozýva všetkých na krížovú cestu, ktorá bude dnes popoludní o 15.00 na miestnom cintoríne. Popoludňajšia pobožnosť v kostole nebude.
Na budúcu nedeľu pozývame všetkých na moderovanú adoráciu, ktorá bude vo farskom kostole o 15.00.
Pozývame mladých na farský ples mládeže, ktorý sa uskutoční v sobotu 1.12.2018 do polnoci v priestoroch MsÚ na poschodí. Cena lístka je 10€. V cene lísktka je 2x večera, nealko, slané, hudba a náš spoločný čas. Viac info na plagátoch. Záujemcovia si lístky budú môcť zakúpiť od piatku u pána kalplána Lukáša. Kto by chcel podporiť mladých môže doniesť ceny do tomboly. Ďakujeme.
Ponúkame na predaj knihu od biblistu Františka Trstenského s názvom Jánova Apokalypsa - komentár ku knihe Zjavenia, zakúpiť si ju môžete v sakristii, cena knihy sú 4€.