Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!
  • Láska nie je puto, ale sloboda. Putá z nás robia otrokov. Boh je sloboda. Lásku nesmieme pokladať za bežný ľudský cit. Je to božská sila Stvoriteľa, je to sila nebeského zmŕtvychvstania. čítať ďalej

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

História

Najstaršie písomné záznamy o farnosti Sečovce pochádzajú zo 14. Storočia, konkrétne z roku 1312. Už v tomto období stál na mieste dnešného farského kostola tzv. odpustkový kostol. Vyplýva to zo záznamov farskej kroniky „Historia domus“ z roku 1727. Časom tento kostol zaniká a v roku 1494 je postavený kostol v gotickom štýle počas panovania Vladislava II., zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

Farsky kostol SecovceKostol s vežou podstúpil niekoľko rekonštrukcií. V rokoch 1672 a 1730 bol čiastočne zbarokizovaný pod vedením majstrov i odborníkov z okolia. Tlaku myšlienok, ktoré razili nové architektonické prúdy však neodolal a počas mladších období na ňom početné prestavby nepochybne zanechali aj negatívne vplyvy. V roku 1871 bol zväčšený a v rokoch 1882, 1895 a 1903 prestavaný. Počas II. svetovej vojny, konkrétne 27.11.1944, bola časť kostola (prevažne východná) zničená. Obnova a dostavba kostola a veže bola zahájená v roku 1952 a ukončená v roku 1954 v pseudogotickom slohu. V súčasnosti má 3 lode: hlavnú, severnú a južnú. Vstupné dvere hlavnej lode a klenbu v presbytériu lemuje jednoducho upravený typický gotický lomený oblúk, čo je zároveň dnes najstaršia zachovalá časť kostola. Povojnovou prestavbou nadobudol rozmery 40 m (dĺžka) a 23,5 m (šírka) s 56 m vysokou vežou. Zastavaná plocha je 901 m2.

V roku 1993 prebehla generálna rekonštrukcia interiéru. Tiež bol konsekrovaný nový oltár z bieleho karalského kryštalického vápenca. Z neho je tiež zhotovená ambóna. Priestor v presbytériu bol vyvýšený 4 schodmi. V roku 1995 sa uskutočnila rekonštrukcia vonkajšej fasády kostola. Strecha kostola a veža boli natreté. V roku 1996 bola dokončená vonkajšia fasáda. Vo veži boli zhotovené drevené žalúzie, aby sa lepšie rozliehal hlas zvonov. Na všetky okná bolo umiestnené ochranné sklo. Opravili sa hodiny na veži a bola nainštalovaná zvonkohra. Predvojnový kostol v sebe ukrýval vzácne pamätihodnosti ako napríklad hrobku Andrasa Bockaya, ktorý sa zaslúžil významnou mierou o rekonštrukciu kostola v 17. storočí. Jeho hrobka bola zamurovaná vedľa oltára so svätostánkom. V súčasnom kostole nájdeme zvon nachádzajúci sa vo veži, ktorý váži 1,3 t, a na jeho spodnej časti sú iniciály Bocskayho a Szmereho rodiny.

Organ s vyše 2000 píšťalami s nožným (2,5 oktáv) a dvoma ručnými (2 x 5 oktáv) stolmi. Postavený bol v.d. „ORGANA“ z Kutnej Hory v 70-tych rokoch, no časť priečelia organu je zrejme staršia.
Oltáre sú štyri - hlavný a ďalšie tri v bočných lodiach. Hlavný oltár a oltár nachádzajúci sa v južnej lodi sú z namoreného červeného dreva. Pochádzajú z roku 1978 a ich autorom je rezbár z Hradca Králové. Hlavný oltár je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie a oltár v južnej lodi Božskému srdcu Ježišovmu. Ďalšie dva oltáre sú zasvätené Panne Márii Lurdskej a Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Krstiteľnica z 18. storočia s dekoratívnym námetom kalicha s lupienkami „astrovitých“ kvetov je zhotovená z pieskovca.
Kazateľnica
- veľmi cenná drevorezba z 19. storočia je pozlátená symbolmi štyroch evanjelistov s atribútmi.
Krížová cesta z lipového dreva symbolizuje 12 zastavení Krista cestou na Golgotu. Bola vytvorená v roku 1978 rezbármi z Červeného Kostelca z Čiech. Jedným z nich bol Záborský.
Cez 28 mozaikových gotických okien s motívmi svätcov a anjelov preniká svetlo do interiéru. Mozaika je z roku 1956 z dielne umeleckých remesiel v Brne.
Nástenné maľby svätcov a ich panoramatické výjavy viditeľné v oblohe dávajú interiéru výnimočnosť. Vytvorené boli umelcami v päťdesiatych rokoch.
Veža - dominantný objekt okolia s ihlanovou strechou a 4 nárožnými vežičkami ukončenými krížmi v sebe ukrýva 3 zvony. Najstarší je z roku 1667. Tento zvon je zároveň poznačený aj erbom mesta, váži 1,3 t a ulial ho Wirt z Prešova.

Kostol v Sečovciach patrí k dominantám mesta a celého okolia nielen svojou rozľahlosťou, ale aj vysokou vežou. Jeho múry však slúžia nielen na okrasu a kultúrne vyžitie, ale chcú byť naplnené modlitbami ľudí chváliacich Boha.

Spracoval: Martin Štieber

Posledná aktualizácia: nedeľa, 16. október 2016, 17:42