Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

História

Najstaršie písomné záznamy o farnosti Sečovce pochádzajú zo 14. Storočia, konkrétne z roku 1312. Už v tomto období stál na mieste dnešného farského kostola tzv. odpustkový kostol. Vyplýva to zo záznamov farskej kroniky „Historia domus“ z roku 1727. Časom tento kostol zaniká a v roku 1494 je postavený kostol v gotickom štýle počas panovania Vladislava II., zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

Farsky kostol SecovceKostol s vežou podstúpil niekoľko rekonštrukcií. V rokoch 1672 a 1730 bol čiastočne zbarokizovaný pod vedením majstrov i odborníkov z okolia. Tlaku myšlienok, ktoré razili nové architektonické prúdy však neodolal a počas mladších období na ňom početné prestavby nepochybne zanechali aj negatívne vplyvy. V roku 1871 bol zväčšený a v rokoch 1882, 1895 a 1903 prestavaný. Počas II. svetovej vojny, konkrétne 27.11.1944, bola časť kostola (prevažne východná) zničená. Obnova a dostavba kostola a veže bola zahájená v roku 1952 a ukončená v roku 1954 v pseudogotickom slohu. V súčasnosti má 3 lode: hlavnú, severnú a južnú. Vstupné dvere hlavnej lode a klenbu v presbytériu lemuje jednoducho upravený typický gotický lomený oblúk, čo je zároveň dnes najstaršia zachovalá časť kostola. Povojnovou prestavbou nadobudol rozmery 40 m (dĺžka) a 23,5 m (šírka) s 56 m vysokou vežou. Zastavaná plocha je 901 m2.

V roku 1993 prebehla generálna rekonštrukcia interiéru. Tiež bol konsekrovaný nový oltár z bieleho karalského kryštalického vápenca. Z neho je tiež zhotovená ambóna. Priestor v presbytériu bol vyvýšený 4 schodmi. V roku 1995 sa uskutočnila rekonštrukcia vonkajšej fasády kostola. Strecha kostola a veža boli natreté. V roku 1996 bola dokončená vonkajšia fasáda. Vo veži boli zhotovené drevené žalúzie, aby sa lepšie rozliehal hlas zvonov. Na všetky okná bolo umiestnené ochranné sklo. Opravili sa hodiny na veži a bola nainštalovaná zvonkohra. Predvojnový kostol v sebe ukrýval vzácne pamätihodnosti ako napríklad hrobku Andrasa Bockaya, ktorý sa zaslúžil významnou mierou o rekonštrukciu kostola v 17. storočí. Jeho hrobka bola zamurovaná vedľa oltára so svätostánkom. V súčasnom kostole nájdeme zvon nachádzajúci sa vo veži, ktorý váži 1,3 t, a na jeho spodnej časti sú iniciály Bocskayho a Szmereho rodiny.

Organ s vyše 2000 píšťalami s nožným (2,5 oktáv) a dvoma ručnými (2 x 5 oktáv) stolmi. Postavený bol v.d. „ORGANA“ z Kutnej Hory v 70-tych rokoch, no časť priečelia organu je zrejme staršia.
Oltáre sú štyri - hlavný a ďalšie tri v bočných lodiach. Hlavný oltár a oltár nachádzajúci sa v južnej lodi sú z namoreného červeného dreva. Pochádzajú z roku 1978 a ich autorom je rezbár z Hradca Králové. Hlavný oltár je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie a oltár v južnej lodi Božskému srdcu Ježišovmu. Ďalšie dva oltáre sú zasvätené Panne Márii Lurdskej a Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Krstiteľnica z 18. storočia s dekoratívnym námetom kalicha s lupienkami „astrovitých“ kvetov je zhotovená z pieskovca.
Kazateľnica
- veľmi cenná drevorezba z 19. storočia je pozlátená symbolmi štyroch evanjelistov s atribútmi.
Krížová cesta z lipového dreva symbolizuje 12 zastavení Krista cestou na Golgotu. Bola vytvorená v roku 1978 rezbármi z Červeného Kostelca z Čiech. Jedným z nich bol Záborský.
Cez 28 mozaikových gotických okien s motívmi svätcov a anjelov preniká svetlo do interiéru. Mozaika je z roku 1956 z dielne umeleckých remesiel v Brne.
Nástenné maľby svätcov a ich panoramatické výjavy viditeľné v oblohe dávajú interiéru výnimočnosť. Vytvorené boli umelcami v päťdesiatych rokoch.
Veža - dominantný objekt okolia s ihlanovou strechou a 4 nárožnými vežičkami ukončenými krížmi v sebe ukrýva 3 zvony. Najstarší je z roku 1667. Tento zvon je zároveň poznačený aj erbom mesta, váži 1,3 t a ulial ho Wirt z Prešova.

Kostol v Sečovciach patrí k dominantám mesta a celého okolia nielen svojou rozľahlosťou, ale aj vysokou vežou. Jeho múry však slúžia nielen na okrasu a kultúrne vyžitie, ale chcú byť naplnené modlitbami ľudí chváliacich Boha.

Spracoval: Martin Štieber

Posledná aktualizácia: nedeľa, 16. október 2016, 17:42