Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
24.1.-30.1.2022 Sečovce Dargov Bačkov Kravany Višňov

3. nedeľa cez rok Nedeľa Božieho slova
8.00 OP P


9.15 OP A
9.15 OP P
10.30 OP A
9.15 OP F


10.30 OP F
18.00 OP A
Pondelok
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
7.00 OP F

18.00 OP F


18.00 OP A
Utorok
Obrátenie sv. Pavla apoštola, Sviatok
7.00 OP F

18.00 OP
P
 


 18.00 OP A
Streda
Sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka
7.00 OP A
 
17.30 Gr. kat. litrurgia
 


18.00 OP A
18.00 OP P
Štvrtok
Féria
7.00 OP P

 

18.00 OP P 
 
18.00 OP F
Piatok
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
7.00 OP P

18.00 OP F


 18.00 OP

Sobota
Féria
7.00 OP F

 

16.00 P
Dom seniorov
18.00 OP A

4. nedeľa cez rok


8.00 OP A

9.15 OP P
9.15 OP A
 9.15 OP F  

8.30 Gr. kat. liturgia

10.30 OP P

10.30 OP F
18.00 OP P

V prvú sobotu v mesiaci je večeradlo v Sečovciach. Začína sa o 17.15 a potom po ňom o 18:00 je sv. omša.