Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
10.6.-16.6.2024 Sečovce Dargov Bačkov Kravany Višňov


10.nedeľa cez rok
8.00 G



10.30 F
Odpust



9.15 F





10.30 Pr




9.15 G


10.30 J
15.00 pobožnosť
19.00 J
Pondelok
Féria
7.00 G
 




19.00 J
19.00 F
Utorok
Sv.Barnabáša apoštola Spomienka
7.00 F

19.00 J







19.00 G


Streda
Féria
7.00 J




 

Gr.kat.liturgia
17.00

19.00 G

18.00
Detské stretko
19.00 J
Detská
Štvrtok 
Sv.Antona Paduánskeho kňaza a učiteľa Cirkvi Spominka
 7.00 G

 
19.00 G
Odpust




19.00 F
Piatok 
Féria
7.00 F
19.00 J








19.00 G Mládežnícka

Sobota
Féria
7.00 F




 
16.00 G
Dom Seniorov
19.00 J


11.nedeľa cez rok
 

8.00 J


9.15 F


10.30 F
Odpust




9.15 G


9.15 J

 
10.30 Pr
15.00 pobožnosť
19.00 G

                                    Prvú sobotu v mesiaci je večeradlo v Sečovciach. Začína sa o 17.15 a po ňom o 18:00 je sv. omša.