Aktuality BohosluzbyOznamy

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
20.8.-26.8.2018 Sečovce Dargov Bačkov Kravany Višňov

20. nedeľa cez rok
Odpustová slávnosť vo farskom kostole
8.00 P

9.15 Pr
9.15 F
9.15 P
9.15 K


10.30 F 
15.00 pobožnosť
19.00 K
Pondelok
Sv. Bernarda opáta a učiteľa Cirkvi Spomienka
7.00 P8.00 P 

19.00 K

 
19.00 F
Utorok
Sv. Pia X., pápeža, Spomienka
7.00 F
 
19.00 F

19.00 K
Streda
Panny Márie Kráľovnej, Spomienka
7.00 K


 
16.30 Gr. kat. liturgia 
19.00 
F
19.00 K
Štvrtok
Féria
7.00 F 

 
19.00 F
Piatok
Sv. Bartolomeja apoštola Sviatok
7.00 F 


19.00 P

Sobota
Féria
7.00 F


 


16.00 Dom seniorov F
19.00 P

21. nedeľa cez rok

8.00 P


9.15 P


9.15 Pr


9.15 F


8.30 Gr. kat. višňov

10.30 Pr
10.30 F
15.00 pobožnosť
19.00 P

V prvú sobotu v mesiaci je večeradlo v Sečovciach. Začína sa o 18.15 a potom po ňom o 19.00 je sv. omša.