Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Oltar secovce

Ružencové putovanie v rámci Jubilea Rehole kazateľov

Dominikánska rodina na celom svete na Sviatok všetkých dominikánskych svätých, t. j. 7.novembra, začala sláviť jubilejný rok pri príležitosti 800 rokov od pápežského schválenia rehole. Rád bratov kazateľov (Ordo Praedicatorum – OP) potvrdil Honórius III. bulou v roku 1216.

V Bazilike sv. Sabíny na rímskom Aventíne, pri ktorej sídli generálne vedenie rehole, sa konala otváracia slávnosť jubilejného roka, ktorú viedol brat Bruno Cadoré, 86. nástupca zakladateľa rehole sv. Dominika Guzmána. Podobné slávenia v tento deň zorganizovali členovia a členky dominikánskej rodiny po celom svete.

Dominikánska rodina na Slovensku otvorila Jubileum pri svätej omši v Kostole sv. Dominika vo Zvolene. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Tomáš Galis a vstupné obrady do Jubilea 800 viedol provinciál dominikánov P. Reginald Slavkovský OP.

Samotné 800. výročie potvrdenia Rádu bratov kazateľov pripadne na 22. decembra 2016. Jubilejný rok s bohatým programom duchovných, kultúrnych a akademických podujatí na miestach pôsobenia dominikánov v rozličných krajinách sveta trvá od 7. novembra 2015 do 21. januára 2017, kedy sa uzavrie slávnosťou v Lateránskej bazilike v Ríme. Svätý Otec František udelil prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie plnomocné odpustky všetkým, čo sa na podujatiach Jubilejného roka nábožne zúčastňujú.
-jp- (zdroj: RV)

Aj v našej farnosti pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca:

22.12.2015 (utorok) – Výročie schválenia rehole  (za povolania v reholi)
17.1.2016 (nedeľa) – Útek do Egypta (za migrantov a utečencov)
11.2.2016 (štvrtok) – Svetový deň chorých (za chorých a tých, čo sa o nich starajú)
19.3.2016 (sobota) – Pôst „Oslobodenie väznených“ (za väzňov)
3.4.2016 (nedeľa) – Nedeľa milosrdenstva (za ľudí, ktorí sú na konci svojho života)
8.5.2016 (nedeľa) – Panna Mária, patrónka rehole (za trpiacich členov rehole)
8.6.2016 (streda) – bl. Diana a Cecília (za mníšky rehole)
4.7.2016 (pondelok) – bl. Pier Giorgio Frassati (za svetové dni mládeže v Krakove)
22.8.2016 (pondelok) – Panna Mária, kráľovná vesmíru (za iné rehole)
8.9.2016 (štvrtok) – Narodenie Panny Márie (za učiteľov a študentov)
7.10.2016 (piatok) – Panna Mária Ružencová (za mier)
20.11.2016 (nedeľa) – Kristus Kráľ (za lídrov a predstavených)
12.12.2016 (pondelok) – Panna Mária Guadalupská (za nenarodené deti a ich rodiny)
21.1.2017 (sobota) – Záver Jubilea (za poďakovanie za Jubileum)

Pápežská penitenciária udelila na mandát pápeža Františka plnomocné odpustky k jubilejnému roku Rehole kazateľov.Po splnení obvyklých podmienok môžu veriaci získať plnomocné odpustky, ak sa zúčastnia niektorej z osláv jubilejného roka Rehole kazateľov alebo ak počas jubilejného roka navštívia ako pútnici niektorý kostol alebo svätýňu patriacu dominikánskej rodine a tu zotrvajú istý čas pred Najsvätejšou sviatosťou v rozjímavej modlitbe obsahujúcej Modlitbu Pána, vyznanie viery, jubilejnú modlitbu a uctievanie Panny Márie svätým ružencom.
Posledná aktualizácia: sobota, 12. december 2015, 22:10