Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • Birmovka 7 copy
  • Vigília zoslania Ducha Svätého 2022
  • Deň otcov 2022
  • mladi
  • krizova
  • odpust 2022 1

Putovanie obrazu Božieho milosrdenstva v našej farnosti

V našej farnosti putuje obraz BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. Obraz bude v jednej rodine jeden týždeň. Počas tohoto týždňa sa budete spoločne modliť pri tomto obraze a k modlitbe môžete pozvať aj svojich príbuzných a známych.
V sobotu o 15.00 sa spoločne pri obraze pomodlíte korunku spolu s rodinou, ktorá si pre obraz príde a bude ho mať u seba ďalší týždeň. Túto modlitbu sa spou s vami pomodlí aj niekto z nás kňazov.
Spolu s obrazom bude po farnosti putovať aj kronika, do ktorej niečo napíšete, alebo niečo nakreslíte, môžete tam napísať svoje zážitky z prítomnosti obrazu vo vašej rodine /kedy bol u vás, kto sa spolu s vami modlil, čo to znamenalo pre vašu rodinu .../  Kto má záujem a chce prijať putovný obraz Božieho milosrdenstva môže sa zapísať vzadu v kostole do tabuľky.

5.-12.3. Ganevova M.R.Štefánika 975/31
12.-19.3. Tomášova Kochanovská 320
19.-26.3.    
26.3.-2.4. Krolova Kochanovská 347
2.-9.4. Lovacka M.R.Štefánika 986/39
9.-16.4. Korpesiova SNP 861/121
16.-23.4. Malecova SNP 822/43
23.-30.4. Kusova SNP 901/116
30.4.-7.5. Čisárikova Parchovany, Družstevná 74
7.5.-14.5. Hvozdíkova Hodvábna 5
14.-21.5. Kožuchova Poľná 18
21.-28.5. Nemcova Darg. hrdinov 98/65
28.-4.6. Korpesiova Jarná 19
4.-11.6. Nagyova Trnávka 19
11.-18.6. Dobranska Sládkovičova 409
18.-25.6. Tomášova Sládkovičova 412
25.-2.7. Vojtkova Mostová 33
2.-9.7. Krajníkova M.R.Štefánika 1012/68
9.-16.7. Vargova Kochanovská 304/54
16.-23.7. Pristášova Snežienková 1441/12
23.-30.7. Sinaiova Muškátová 1524/6
30.7.-6.8. Dobranska Partizánska 1090/19
6.-13.8. Feňárova Trnavka 62/4
13.-20.8. Štofkova Hviezdoslavová 1166/2
20.-27.8. Sabova Štúrová 525/22
27.8.-3.9. Fedorkova SNP 881/161
3.-10.9. Jenčíkova Štúrová 497/19
10.-17.9. Šimaiova Dvorianky
17.-24.9. Kulkova Hviezdoslavová 15
24.9.-1.10. Tomčákova Hviezdoslavová 1165/1
1.-8.10. Majovska Rybníková 556/3
8.-15.10. Bugošova Muškátová 1520/2
15.-22.10. Urbanova Kochanovská 305/52
22.-29.10. Vojtkova Mostová 33
29.10.-5.11. Blanarova Mlynská 20
5.-12.11. Palfiova SNP 820/31
12.-20.11. Domaničova SNP 13
Posledná aktualizácia: pondelok, 29. august 2016, 16:01