• pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Púť do Ríma 2017

Informačné stretnutie tých, ktorí sa prihlásili na púť do Ríma
bude na budúcu nedeľu (23.IV.) o 15.30 hod. na fare.

put do rima 2017

Predbežný program púte:

Utorok
- odchod zo Sečoviec
- príchod na letisko do Budapešti o 11:00 hod.
- let BUD – Rím od 13:05 do 14:50 hod.
- večer sv. omša a návšteva Slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme
- ubytovanie

Streda
- audiencia u sv. otca Františka
- popoludní možnosť nákupu suvenírov a prehliadky (Kupoly a Vatikánskych múzeí)- prehliadka baziliky sv. Petra, sv. omša- ubytovanie

Štvrtok
- bazilika sv. Praxedy (je vedľa miesta pobytu sv. Cyrila a Metoda v Ríme)
- bazilika Santa Mária Magióre (miesto kde boli schválené slovanské liturgické texty)
- Španielske námestie, stĺp Nepoškvrnenej, Fontána di Trévi, prezidentský palác
- námestie Navona, Panteon, Parlament, - Anjelský hrad, Vatikánsky rozhlas
- ubytovanie

Piatok
- bazilika Svätého Kríža, Sväté schody
– sv. omša, Lateránska bazilika
- bazilika sv. Klimenta (tu sa nachádza hrob sv. Cyrila)
- Coloseum, bazilika sv. Petra v okovách (Mojžiš)
- Rímske fóra, pamätník Viktora Emanuela II., Benátske námestie
- ubytovanie

Sobota
- odchod na letisko Ciampíno
- bazilika sv. Pavla za hradbami
- let Rím – BUD od 15:15 do 16:55 hod.

CENA: 350 €
V cene je zahrnutá: letenka, letiskové poplatky, 4x hotel, 4x raňajky a všetka doprava v Ríme,malá batožina 10kg, (20x40x55), + druhý kus batožiny (30x20). Doprava do Budapešti a späť. V cene nie je zahrnuté: cestovné poistenie, veľká batožina 15kg (50€).

Prihlásiť sa môžete v sakristii, alebo na fare.
Posledná aktualizácia: pondelok, 24. apríl 2017, 11:47