Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Oltar secovce

Modlitba pri adventnom venci

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Modlitba
Prežívame adventné obdobie prípravy na príchod Pána Ježiša, ktorý priniesol nádej a nový život svetu. Narodil sa, aby priniesol dobro, lásku a pokoj aj do našej rodiny. Modlime sa slovami, ktoré nás naučil: Otče náš ...

Mária pomôž nám aby sme sa stretávali s tvojím Synom v modlitbe i v ľuďoch, s ktorými sa stretávame. Naša dobrotivá matka vypros požehnanie a vzájomnú lásku pre všetkých prítomných.
Pomáhaj nám vo všetkých životných situáciách. Spomeň si na nás v hodinu našej smrti. Chceme ťa pozdraviť tak ako ťa pozdravil anjel: Zdravas Mária ...

Evanjelium
Ježiš povedal svojím učeníkom: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá skryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia ju pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Môže sa zaspievať adventná pieseň

Prvý adventný týždeň:
Očakávame príchod Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať radostnú zvesť chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom, tých ktorí vedia, že potrebujú jeho lásku. Prosme ho, aby aj dnes ľudia vedeli, že Ježiš ich miluje a dáva im svoju lásku:
1. Prosíme ťa za svätého otca M. , daj mu veľa svetla a síl v jeho službe. Prosíme ťa vyslyš nás.
2. Daj, aby bohaté krajiny pomáhali chudobným krajinám.
3. Daruj nášmu farskému spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás bohatými na lásku k tebe a svojím blížnym.
4. Za nás všetkých, ktorí sa tu stretávame prosme Pána.

Druhý adventný týždeň:
1. Prosíme ťa za našich biskupov a kňazov aby boli dobrými otcami svojich veriacich.
2. Daj, aby sme sa v čase adventu viac venovali modlitbe a dobrým skutkom.
3. Prednesme v duchu každý svoju prosbu. /chvíľka ticha/

Tretí adventný týždeň:
1. Daj, aby všetci ľudia pocítili, že pravý pokoj nájdu iba v tebe.
2. Daj, nech vo svete zavládne pravý pokoj, a nech národ proti národu nezdvíha zbraň.
3. Daj, aby naši zosnulí zaujali svoje miesto v nebeskom kráľovstve.

Štvrtý adventný týždeň:
1. Prosíme vzbuď v našich rodinách kňazské povolania a povolania pre zasvätený život.
2. Daj, nech ľudia pochopia, že pravý pokoj nájdu vtedy keď sa oslobodia od svojích hriechov.
3. Vianoce sú už blízko. Daj, nech tieto sviatky narodenia Božieho syna prežijeme v pokoji a láske.

Záverečná modlitba:
Otče ty si svetlo. Nechceš aby sme zostávali v tme nevedomosti a hriechu. Preto si sľúbil, že k nám príde tvoj Syn a prinesie do nášho života svetlo a teplo lásky. Ďakujeme ti za to, že si ho poslal. Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Posledná aktualizácia: utorok, 29. november 2022, 22:00