Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
foto kostol zima web

Akcia Vianočné dieťa

vianocne dietaFarský úrad v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice sa už v poradí 6 rok chystá zapojiť do akcie „Vianočné dieťa“. Jedná sa o prípravu a rozdistribuovanie vianočných balíčkov pre deti z rodín, ktoré majú problém zakúpiť darček pre svoje deti. Každý rok sme tieto balíčky len rozdávali, tento rok pre nedostatok balíčkov sme boli požiadaní, aby sme sa zapojili aj do prípravy balíčkov. Chceli by sme do tejto akcie zapojiť rodiny, ktoré by vedeli zakúpiť darček pre jedno dieťa, ktorý sa má vojsť do škatule od topánok. Deti sa delia na chlapcov a dievčatá v 3 kategóriách: 2-4 roční, 5-9 roční, 10-14 roční. Môžu to byť veci osobnej potreby napr. šál, čiapka, rukavice a iné, ďalej hračky, ktoré sa vojdú do škatule od topánok, okrem hračiek podnecujúcich násilie, alebo aj rôzne sladkosti.

Ďalší, kto sa môže zapojiť sú naše deti, ktoré prichádzajú na detské sv. omše a to tým, že prinesú vo štvrtok na detskú sv.omšu krabicu od topánok, ktorú potom v piatok na stretnutí s animátormi obalia. Naša mládež spolu s pastoračnou radou ich v piatok alebo v sobotu zaplní, zabalí a rozdistribuuje. Privítali by sme aj akýkoľvek finančný alebo vecný príspevok od našich podnikateľov na podporu tejto akcie. Pán nech odplatí všetkým, ktorí otvoria svoje srdce a zapoja sa do tejto akcie.

Hlavné zásady Operácia Vianočné Dieťa 2011:

 1. Pracovať najmä cez miestnu cirkev /zbor/.Platí to najmä pre necirkevné OZ, n.o, ktoré môžu spolupracovať s cirkvami pri prezentácii vianočného programu a vianočného posolstva.
 2. Využiť spoluprácu s mestským /obecným/ úradom, sociálnymi odbormi /adresy sociálne slabých rodín/, školami, škôlkami, nemocnicami, detskými domovami, prípadne využiť aj osobné kontakty členov miestnych zborov /fárnosti/ na sociálne slabé rodiny a rozdať baličky osobne. Distribuovať tým najpotrebnejším s láskou, dôstojnosťou, bezúhonnosťou a bez predsudkov.
 3. Prezentovať evanjelium bez toho, aby sme manipulovali s deťmi. S balíčkom sa dáva malá brožúrka s názvom „Najdôležitejší príbeh“, ktorý prezentuje život Ježiša Krista a vianočnú udalosť.
 4. Dobre spravovať všetko čo nám bolo zverené- evanjelium, detí a darčeky.
 5. Koordinovať svoje úsilie za účelom čo najväčšieho dlhodobého duchovného a sociálneho účinku. Nezabúdať na sociálne slabé rodiny, ktoré dostali balíček v minulých rokoch a dať týmto deťom opäť malý darček z vlastných zdrojov.
 6. Podnecovať deti k vďačnosti za darčeky, k modlitbe, evanjelizácií a nasledovaniu Pána Ježiša Krista.
 7. Žiadnu krabicu neotvárať, nerozdeľovať alebo predávať. Ak by si dieťa pred Vami otvorilo krabicu  a sú tam poškodené alebo nevhodné veci, môžete ju vymeniť. Sme radi ak v záverečnej správe uvediete všetky kladné a aj záporne situácie.
 8. Z rozdávania balíčkov spracujte fotografickú dokumentáciu, ktorá vystihuje najmä sociálnu situáciu, CD, DVD. Rodičia a detí môžu písomne vyjadriť svoje pocity a radosť z darčeka. Všetky tieto materiály spracujeme a sú súčasťou záverečnej správy.

 

Organizačné  pokyny:

 1. Termíny Vašich akcii, počas ktorých budete rozdávať balíčky, plánujte od 15. do 24. decembra 2011. Máme prísľub, že kamióny prídu včas, ale môže sa stať, že niektorý príde až počas Vianočných sviatkov a potom sa musia všetky termíny vydávania balíčkov zo skladu a samotnej distribúcie presúvať.
 2. Pri príchode kamióna do konkretného skladu potrebujeme aspoň 1-2 dni na zloženie materiálu, rozdelenie krabíc podľa vekových kategórii a prepočítanie skutočného dodaného počtu s vašimi  objednávkami. Preto nežiadajte, aby vám bol vydávaný tovar hneď po zložení kamiónu. Vedúci skladu má zoznam distribútorov a sám si ich pozve podľa svojho harmonogramu.
 3. Plánovaný počet krabíc podľa vekových kategórií pre chlapcov a dievčatá nebol ešte dodávateľom dodržaný. Skutočnosť sa dozvieme až pri vyskladňovaní kamiónu. Viac krabíc je v nižších vekových kategóriach. Sme vďační za všetky dary čo zdarma dostaneme a musíme ich rozumne a správne použiť. Na objednaný počet krabíc podľa sortimentov nie je právny nárok a nič nám nebráni, aby sme z vlastných zdrojov doplnili chýbajúce počty a sortimenty. K tomu nás zahraničný darca stále povzbudzuje a pýta sa koľko sme dali vlastných darčekov.
 4. Podmienky zaradenia do distribúcie sú podaná „Poddistribučná správa“ za rok 2010 /u distribútorov z roku 2010/ a plánovaná distribúcia medzi deťmi nezasiahnutými službou OVD, deťom v chudobných pomeroch, deťom nenavštevujúcim Cirkev, deťom, pre ktoré je pripravený následný kontakt, účasť na seminároch.
 5. Ak bude viac objednávok ako dodaný počet krabíc, alikvotne budeme krátiť objednávky.
Posledná aktualizácia: sobota, 03. december 2011, 18:10