Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Mladí za rodinu 2012

mladi za rodinu
S požehnaním metropolitu otca arcibiskupa Bernarda Bobera pozývame všetkých veriacich do modlitbovej kampane „Mladí za rodinu  2012“ , ktorú podnietili mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku. Počas nasledujúcich šiestich týždňov sa budeme denne  vo večerných hodinách modliť modlitbu Anjel Pána alebo inú ľubovoľnú modlitbu na spoločné úmysly súvisiace s rodinou.V súčasnosti v našej spoločnosti často počúvame o tom, že máme  prehodnotiť význam „tradičného modelu“ rodiny a hľadať „nové modely“. Mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku v spolupráci s Mládežníckou komisiou Ekumenickej rady cirkví na Slovensku sme si  uvedomili vážnosť súčasnej situácie a royhodli sa na ňu reagovať spustením kampane „Mladí za  rodinu 2012“, ktorá začne na Deň študenstva (17. novembra) a potrvá do  sviatku Svätej rodiny (30. decembra). Vyjadrením tejto šesťtýždňovej  kampane bude nielen nosenie hnedého gombíka uchyteného bielou šnúrkou,  ktorý znázorňuje zjednotenie muža a ženy v manželskom zväzku pred  Bohom, ale predovšetkým modlitbové prepojenie.

Modlitebné úmysly:

17.11. - 25.11.: za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu
26.11. - 02.12.: za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny
03.12. - 09.12.: za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa
10.12. - 16.12.: za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva
17.12. - 23.12.: za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny
24.12. - 30.12.: za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za posvätenie rodín

Posledná aktualizácia: sobota, 17. november 2012, 09:26