Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • mladi
  • krizova
  • Birmovka 7 copy
  • odpust 2022 1

Svetlo alebo tma v mojom živote?

Zdroj: http://slovak.ruvr.ru/2009/06/22/4643009.htmlSlávna galská cestovateľka Aetheria, bola v rokoch 385 – 388 na púti v Jeruzaleme. Do svojho denníka si poznačila, že sa tu konala procesia so svetlami na pamiatku toho, že štyridsať dní po narodení bol Ježiš Kristus prinesený do jeruzalemského chrámu kde bol ako prvorodený obetovaný aby bol splnený židovský zákon. Pri tejto príležitosti ho berie staručký Simeon do svojho náručia a nazýva ho svetlom, ktoré osvieti národy.

Svieca, ktorá sa v týchto dňoch objavuje v našich rukách, nám v tejto súvislosti vždy pripomína radostnú skutočnosť, že Ježiš je svetlom pre náš pozemský život. V ňom máme všetko potrebné poznanie a pravdu i návod na šťastný život.

Svetlo u prvých kresťanov bolo vždy pokladané za symbol radosti, života, svätosti Boha, jeho priazne i blízkosti, bolo aj symbolom modlitby. Od začiatku prví kresťania  zapaľovali sviece na hroboch mučeníkov a neskôr aj pred obrazmi svätých na svojich oltároch. Svetlo sviece vnáša do nášho prostredia čosi krásne, príťažlivé i romantické.

Možno si ešte stále pamätáte na čítanie z vianočnej noci o ľude, čo kráčal vo tmách, o ľude, ktorý uzrel veľké svetlo. Tým ľudom sme my všetci, nám všetkým je ponúknuté to svetlo aby sme ním prežarovali temnotu sveta, v ktorom žijeme.

Dnes opäť po 40 dňoch slávime sviatok svetla a Cirkev ako keby nám chcela pripomenúť čo sme prežívali cez Vianoce. Ako keby sa nás Cirkev chcela spýtať, čo sme urobili s tým svetlom, ktoré nám bolo zverené, s tým svetlom, ktoré vstúpilo do nášho srdca počas vianočných sviatkov, s tým svetlom, ktoré držal staručký Simeon vo svojom náručí v Jeruzalemskom chráme.

Simeon to maličké dieťa, ktoré držal vo svojich rukách nazval svetlom, svetlom ktoré osvieti národy. Čo sme my s tým svetlom urobili? Žiari v našich dňoch, osvecuje národy, ukazuje nám správnu cestu životom, alebo kvôli nášmu nezáujmu, egoizmu a zlobe sme ho už dávno nechali zhasnúť, lebo vo tme sa nám po našich krivoľakých cestičkách životom kráča lepšie?

Posledná aktualizácia: štvrtok, 02. február 2012, 11:22