Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Oltar secovce

Od pondelka 16. novembra platia nové pravidla týkajúce sa verejných bohoslužieb

Pokyny k bohoslužbám od 16.11.2020

Od pondelka je opäť povolené verejne slúženie bohoslužieb aj za účasti veriacich. Platí pravidlo, že v kostole môže byť prítomná polovica z počtu miest na sedenie, to znamená ak je v kostole 100 miest na sedenie do kostola môže prísť 50 ľudí, miesta na státie sa nerátajú. /vo farskom kostole v Sečovciach cca 240 ľudí na jednej sv. omši/

V kostole platí tzv. šachovnicové sedenie, na ktoré sme boli zvyknutí z prvej vlny pandémie. Preto prosíme veriacich aby si opäť sadali na miesta označené značkou. Medzi obsadenými miestami nech ostane vždy jedno miesto voľné a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Zároveň pamätajme, že zákaz zhromažďovania nebol zrušený. Pre verejné bohoslužby v kostoloch máme presne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred kostolom.

Zdôrazňujeme, že pri vstupe do kostola stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk.

Kostol sa bude otvárať pol hodinu pred sv. omšou.

Spovedať budeme pol hodinu pred všetkými sv. omšami okrem nedeľných.


Sv. omše v Sečovciach Vo farskom kostole v Sečovciach budeme mať päť nedeľných svätých omší. Tri sv. omše budú v nedeľu a dve v sobotu večer s platnosťou na nedeľu /17.00, 18.00/. Prosíme veriacich aby rešpektovali skutočnosť, že svätá omša v nedeľu ráno o 8.00 bude vyhradená pre seniorov. Tých, ktorí sa zúčastnia nedeľnej svätej omše v sobotu večer prosíme, nech nejdú v nedeľu na ďalšiu sv. omšu, umožnia tak ostatným veriacim zúčastniť sa na sv. omši.

Ešte stále je v platnosti všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši, preto prosíme seniorov, chronicky chorých a ľudí s príznakmi choroby aby zvážili svoju účasť na sv. omši a radšej ostali doma.

„Kto nebude dodržiavať určené pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme a sväté omše budú opäť slúžené bez účasti verejnosti!“


Môže byť čas pandémie požehnaným časom?


Po dlhšom čase kedy veriacim nebolo umožnené zúčastňovať sa na svätých omšiach je verejné slávenie opäť povolené. Od pondelka sa budeme môcť stretávať pri spoločnom slávení. Nakoľko prežívame neľahké časy, všetkých vyzývame k ohľaduplnosti, trpezlivosti a tolerancii. Tešme sa z ponúknutej možnosti, že sa opäť budeme môcť, aj keď v obmedzenom množstve, zúčastňovať na svätých omšiach. Nenechajme sa strhnúť večne nespokojnými ľuďmi, provokatérmi, ktorí nikdy s ničím nie sú spokojní a keď sa niečo povolí chcú zasa čosi iné, len aby ukázali, že oni „najlepšie“ vedia čo je správne a osožné. „Kto nebude dodržiavať určené pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme a sväté omše budú opäť slúžené bez účasti verejnosti!“

Druhá vlna pandémie, ktorú v týchto dňoch prežívame je veľmi zložitá, no uvedomme si, že aj tento čas máme od Boha a máme ho čo najlepšie využiť. Aj keď často krát počúvame z úst ľudí, s ktorými sa stretávame ponosy a smútok: „čo len bude s Cirkvou, ľudia úplne prestanú chodiť do kostolov, mladých už do kostolov nedostaneme“, nebuďme smutní, ale uvedomme si, že toto nie je naša starosť, lebo hlavným zodpovedným za Cirkev je ktosi iný. Cirkev patrí Bohu. Ona je tou tajomnou nevestou Kristovou, a keď Boh bude chcieť, on sa postará, aby sa ľudia, ktorí sa nám stratili vrátili späť do našich kostolov. Nelamentujme nad situáciou, ktorú prežívame, nebuďme malomyseľní, lebo nie my sme za ňu zodpovední, nie my sme jej pôvodcami, ale snažme sa čas, ktorý nám je daný prežiť čo najlepšie.

Verím, že aj vy ste počas dní pandémie mali možnosť stretnúť veľmi veľa úžasných ľudí. Snáď to bola pani v obchode, ktorá vás s úsmevom na tvári obslúžila, pani za prepážkou na pošte, ktorá napriek tomu, že tam sedela celý deň sa na vás usmiala a počastovala milým slovom, alebo lekár, ktorý vás napriek tomu, že celý víkend slúžil, v pondelok popoludní ošetril. A mohol by som pokračovať ďalej. Mnohí z tých, ktorých sme stretli dokázali s úsmevom na tvári nezištne pomôcť, boli plní nádeje, dokázali sa podeliť. Boli to ľudia, ktorí sa dokázali bez váhania zapojiť do dobrého diela a boli vždy optimisticky naladení, nenechali sa nikým znechutiť ani odradiť. Koľkí v týchto dňoch nám prejavili svoju lásku, trpezlivosť, nešírili okolo seba paniku, ktorej mnohí podľahli, ale snažili sa priviesť tých druhých skôr k akejsi spoluzodpovednosti. Koľkí otcovia, koľké mamy i učitelia v školách sa snažili ukázať deťom malými gestami, správnymi postojmi ako čeliť a prechádzať krízou, ktorú prežívame a to prispôsobením svojich zvykov, povznesením sa a vytrvalou modlitbou. Koľkí ľudia sa denne modlili, prinášali obety a prihovárali sa za dobro všetkých. Ale na strane druhej nikto z nás sa nevyhol ľuďom z „druhej strany“, ľuďom, ktorým chýbala dobrota, chýbala láska, chýbala ochota priložiť ruku k dielu, ľuďom, ktorí neboli ochotní sa podeliť, neboli ochotní pomôcť. Večne boli ufrflaní, nespokojní, stále na všetko nadávali, okolo seba šírili nepokoj a svojimi slovami neustále urážali tých druhých.

Pevne verím, že všetci napriek ťažkostiam, ktorým musíme dennodenne čeliť sa snažíme patriť medzi ľudí s úsmevom na tvári, medzi ľudí, ktorí napriek pandemickej situácii, ktorú prežívame sa snažia dobre využiť čas, ktorý je nám daný, radi pomôžu, šíria pokoj, lásku, porozumenie a kdesi hlboko vo svojom srdci pevne veria, že ktosi iný má veci pod kontrolou.

Neďaleko sú sviatky, počas ktorých si budeme pripomínať, že Láska s veľkým L vstúpila do nášho sveta, ale tak ako svetlo vstupuje do tmy aby ju prežiarilo, aj Láska vstupuje do ťažkých dní života, do melanchólie, bolesti a smútku aby nad tým všetkým zvíťazila. No táto Láska nikdy nevstupuje priamo, ale sprostredkovane, cez ľudí, s ktorými sa dennodenne stretávame. Umožníme svojou dobrotou, porozumením, dobrým slovom, úsmevom na tvári vstúpiť Bohu do nášho sveta, aby ho prežiaril a aj v týchto neľahkých časoch naplnil optimizmom, porozumením a radosťou?

farár B. Varga   

Posledná aktualizácia: sobota, 14. november 2020, 22:04