Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Oltar secovce

Sviatky s Covid 19

Požehnaný nový rok!

Epidemiologická situácia nie je priaznivá. Deň čo deň narastá počet nových prípadov Covid 19 a chorých máme už aj medzi sebou. Už to nie je len nákaza, o ktorej sa dozvedáme z médií, ale jej ničivé následky môžeme pozorovať aj okolo seba. Napĺňajú sa nemocnice a podľa štatistík takmer každý dvadsiaty človek je pozitívny. Enormný nárast pozitívnych prípadov je výsledkom nášho nezodpovedného správania sa spred minulých dní, kedy sme mnohé nariadenia brali na ľahkú váhu a ignorovali ich.

Mnohí, aj z našej farnosti, sme skončili v karanténe, stretli sme sa s pozitívnymi ľuďmi alebo aj nám samým bol diagnostikovaný Covid 19. Aj keď je situácia veľmi vážna, mnohí epidemiologické opatrenia ignorujú, berú ich na ľahkú váhu a dokonca sú aj takí, ktorí ironicky poznamenajú: „Mne nebude nikto hovoriť, čo mám robiť, nikto mi nebude nič zakazovať, veď ja viem, čo mám robiť a ako sa mám správať.“ A práve v takýchto situáciách vidíme, ako sa z našej spoločnosti vytráca ľudská zodpovednosť, ohľaduplnosť i láska k tým druhým a namiesto toho prekvitá sebectvo a egoizmus.

Prosíme vás, aby ste, ak ste pozitívni, alebo ak ste sa stretli pozitívnymi ľuďmi, alebo máte príznaky ochorenia radšej ostali doma a nešli na sv. omšu. Vyhnite sa stretávaniu sa s ľuďmi, aby ste sa nenakazili alebo aby ste nenakazili tých druhých.

Ešte stále je v platnosti všeobecný dišpenz od povinnej fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, ktorý udelili naši biskupi 1.10.2020 a platí až do odvolania.

Rok, ktorý sme prežili, bol určite ťažký, ale aj poučný. Tento rok nás pozval k inému prežívaniu viery, prežívaniu viery v malom okruhu vlastnej rodiny a budovaniu rodinnej cirkvi na základe všeobecného kňazstva, ale aj k jej obnove, k tomu, aby sme sa zamerali na podstatu, zatiahli na hlbinu a čo sa týka prežívania viery šli trochu viac do hĺbky.

Roky nás učili, že nedeľu máme svätiť zdržiavaním sa od prác a účasťou na svätej omši. Bežné pre každého z nás bolo, že v nedeľu sme cela rodina šli na sv. omšu. Patrilo to k našej nedeli. Účasť na nedeľnej svätej omši nás mala priviesť k vytvoreniu a posilneniu spoločenstva s Nebeským Otcom, ale aj s ostatnými veriacimi.

No okrem tohto cirkevného prikázania existuje aj Boží príkaz, ktorý nám hovorí, že sviatočný deň máme svätiť. Dni, ktoré prežívame nás učia, že konkrétny spôsob svätenia sviatočného dňa, na ktorý sme boli roky zvyknutí sa môže za určitých okolností zmeniť bez toho, žeby to bolo porušením Božieho príkazu.

Keď sa nemôžeme fyzicky zúčastniť na sv. omši, mnohí sa snažíme prežívať nedeľu tak, že sledujeme prenosy sv. omší cez médiá. Určite je to veľmi dobré a osožné, ale sv. omša cez internet nie je platnou sv. omšou. Sledujeme ju preto, lebo nám pomáha zapájať sa do spoločenstva veriacich, s ktorým sa spoločne modlíme. Slúži k duchovnému dobru.

Naše prežívanie viery však nemôžeme zredukovať len na účasť na nedeľnej sv. omši. Pôjdem na sv. omšu, pozriem si sv. omšu v televízii a mám pokoj. Všetko je splnené.

Skúsme možno rovnaký čas v nedeľu, keď nemôžeme ísť na sv. omšu venovať modlitbe, čítaniu Svätého písma. Prežime nedeľu ináč, ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Zložme z poličky zaprášené sv. písmo, zapáľme na stole sviecu a spolu s deťmi si z neho v rodine niečo prečítajme. Spoločne rozjímajme, uvažujme nad Božím slovom a modlíme sa, či už modlitbu posvätného ruženca, korunku, časť z liturgie hodín, alebo iné modlitby, ktoré poznáme. Spoločne sa rozprávajme o viere, o tom ako sme prežili uplynulý týždeň, ktorý je za nami, v ktorých momentoch sme cítili Božiu pomoc a požehnanie vo svojom živote, odprosme Boha, ak nám niečo nevyšlo, alebo ak sme pochybili, ale nezabudnime ani na slova vďaky voči Bohu za všetky jeho dobrodenia. Určitý čas venujme Bohu.

Aj takéto prežívanie nedele, ktoré spočíva v budovaní, prehlbovaní osobného vzťahu s Bohom i spoločenstvom, v ktorom žijem, je jedným zo spôsobov slávenia sviatočného dňa.

Vymeňme sledovanie bohoslužieb za spoločnú modlitbu v rodine a vytvárajme živú domácu cirkev uprostred, ktorej Kristus bude mať svoje pevné miesto. Spoločná modlitba v rodine má svoju hodnotu a jej pravidelné praktizovanie je niekedy oveľa ťažšie ako chodenie do kostola alebo sledovanie sv. omše prostredníctvom médií.

Spoločná modlitba, prežívanie nedele v kruhu rodiny môže do našich rodín priniesť oveľa viac duchovného úžitku. Áno je pravda, že modlitba nikdy nenahradí svätú omšu, ale pre všetkých nás sa môže stať prirodzenou súčasťou prežívania nedele.

Aj keď nebudeme môcť prvé dni Nového roka prežiť spoločne v našich kostoloch, skúsme sa hlbšie zjednotiť s tými, ktorých máme okolo seba, vo svojej blízkosti, vo svojich domácnostiach, vo svojich rodinách. Nájdime si čas na vzájomnú modlitbu, rozhovor, prejavme si svoju lásku a toho Krista, ktorý vstúpil do nášho sveta počas Vianočných sviatkov snažme sa objaviť v tvárach ľudí, s ktorými žijeme pod jednou strechou.

Želám a vyprosujem Vám všetko dobré do Nového roka, hojnosť Božích milostí a požehnania. 

farár B. Varga

Posledná aktualizácia: štvrtok, 31. december 2020, 20:49