Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • Birmovka 7 copy
  • Vigília zoslania Ducha Svätého 2022
  • Deň otcov 2022
  • mladi
  • krizova
  • odpust 2022 1

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom

Prežívame pôstne obdobie a práve v tomto čase nám oveľa viac ako inokedy zaznieva výzva na pokánie. Na začiatku pôstneho obdobia pri značení popolom, na popolcovú stredu zaznievajú slová: Kajajte sa a verte evanjeliu. Čo je obsahom pokánia, ktoré máme konať v tejto pôstnej dobe? Svätý pápež Lev Veľký hovorí: „Každý kresťan má v tomto čase viac ako inokedy sa snažiť o to aby tieto dni naplnil pôstom, a to nielen striedmosťou v jedle, ale predovšetkým tým, že sa zbavuje nerestí.“

Určite počas týchto dní viac pracujeme na sebe, zbavujeme sa svojej hriešnosti, svojich nerestí, zlých náklonností i návykov a cez dobro, ktoré konáme trocha intenzívnejšie ako inokedy, sa dostávame bližšie k Bohu. Kajúcnosť a pokánie v tejto pôstnej dobe sa však môže v našom živote prejavovať  rozmanitým spôsobom. 

Sväté písmo a cirkevní otcovia zdôrazňujú  najmä tri základné formy: pôst, modlitba a almužna. Pôstom, odopretím si niečoho sa zriekame dobier, na ktoré máme právo, zriekame sa niečoho čo nie je samo o sebe zlé, ale snáď niekedy nám nesprávne užívanie týchto dobier môže zatieniť náš pohľad na Boha. Modlitbou prehlbujeme svoj vzťah k Nebeskému Otcovi. A almužnou, bratským podelením sa,  zriekaním sa materiálnych vecí,  pomáhame tým druhým aby si mohli byť všetci veriaci v duchu rovní aj keď majú nerovnaké možnosti. V druhej pôstnej prefácii sa modlíme: „Lebo ty chceš aby sme premáhaním seba krotili svoju pýchu a otvárali srdcia pre chudobných. Keď sa s nimi delíme o chlieb, napodobňujeme tvoju dobrotu i lásku tvojho Syna nášho Pána Ježiša Krista.“

Aj keď možno niekedy máme s almužnou problém, dávať almužnu ľuďom, ktorí sú v biede je jedným z najväčších svedectiev našej bratskej lásky a zároveň vykonávaním spravodlivosti, ktorá sa páči Bohu. Boh žehná tých, ktorí pomáhajú chudobným  a odmieta tých čo sa od nich odvracajú. „Tomu kto ťa prosí daj, a neodvracaj sa od toho , kto si chce od teba niečo požičať.“ /Mt 5, 42/

Prežívame piatu pôstnu nedeľu a na túto nedeľu je vyhlásená zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Konferencia biskupov Slovenska  rozhodla túto celoslovenskú zbierku dať na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František počas svojej návštevy Iraku. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené kostoly, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na bankový účet:                                

IBAN SK63 0200 0000 0035 1220 9151

Návšteva Svätého Otca Františka v Iraku bola historicky prvou návštevou pápeža v tejto krajine. Počas svojej apoštolskej cesty sa stretol s predstaviteľmi centrálnej vlády v Bagdade aj regiónu Kurdistan v severnej časti Iraku s cieľom povzbudiť ich v obnove krajiny a nachádzaniu vzájomného rešpektu medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami, ktoré v Iraku žijú. Katolícka cirkev z celého sveta podporovala miestnych kresťanov, ktorých hlavne islamizmus tzv. Islamského štátu vyhnal zo svojich domovov. Súčasťou medzinárodnej pomoci pre prenasledovaných kresťanov v Iraku bola aj pomoc zo Slovenska, ktorá mohla byť realizovaná vďaka štedrosti darcov, ktorí podporili zbierky KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. 

Naši bratia a sestry v Iraku prešli posledné roky ťažkými skúškami svojej viery. Teraz ich prišiel povzbudiť nástupca svätého apoštola Petra. Pre miestnych kresťanov to bolo znamenie, že Cirkev nezabudla na ich trápenia a obete a aj naďalej má záujem o pomoc a podporu, ktorá im umožní žiť v krajine ich predkov a slobodne prežívať svoju vieru.  Pozývame všetkých, aby sa pridali k jeho povzbudeniu a prispeli k zbierke, ktorá je organizovaná na piatu pôstnu nedeľu. Podporme, každý podľa svojich možností, tento projekt. 

pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom
Posledná aktualizácia: sobota, 20. marec 2021, 14:17