Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • Birmovka 7 copy
  • Vigília zoslania Ducha Svätého 2022
  • Deň otcov 2022
  • mladi
  • krizova
  • odpust 2022 1

Najnovšie usmernenia hlavného hygienika k individuálnej pastoračnej službe počas Veľkej noci

Od štvrtka 1. apríla spadá do výnimiek zo zákazu vychádzania individuálna duchovná starostlivosť. Vyplýva to z doplnenia uznesenia vlády o predĺžení núdzového stavu. Toto opatrenie je vyslovene na to, aby ľudia mohli za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti vo výnimočných prípadoch vyhľadať duchovnú pomoc, ak ju potrebujú.

Požiadať o individuálnu duchovnú a pastoračnú službu odporúčajú hygienici iba vo výnimočných prípadoch /stav veľkej duchovnej núdze/ a iba v prípade, že zúčastňujúca sa osoba (prijímateľ duchovnej alebo pastoračnej služby respektíve sprevádzajúca a vysluhujúca osoba) bude zdravá, bez nariadených karanténnych opatrení.

V čom spočíva individuálna pastoračná služba?

1. Individuálna pastoračná služba podľa Úradu verejného zdravotníctva zahŕňa najmä vysluhovanie sviatostí a to sviatosť zmierenia, pomazanie chorých „Touto službou môže byť poskytnutá aj Eucharistia veriacim.” 

Pastoračná služba môže byť poskytovaná len vo výnimočných prípadoch v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), v zariadení (sociálnom, zdravotnom, výchovnom alebo azylovom), v sakrálnom priestore (napríklad kostol) alebo pastoračnom centre.

2. Ak sa tieto sviatosti vysluhujú vo vnútornom priestore /kostol/ môže sa v ňom pohybovať len obmedzený počet osôb - maximálne 6 osôb, ktoré dodržiavajú bezpečnostnú vzdialenosť 2 metre a všetky protipandemické opatrenia. /dezinfekcia rúk, respirátor, ktorý prekrýva ústa a nos/

3. Túto službu je potrebné vopred emailom alebo telefonicky dohodnúť a dohodnutý termín a miesto duchovnej alebo pastoračnej služby dodržať.                         

Tu pozrieť najnovšiu vyhlášku hlavného hygienika.

Milí veriaci, uvedomme si, že ešte stále platí dišpenz od účasti na bohoslužbách a ak sa  pre prípad pandémie, alebo pre veľký individuálny záujem nemôžeme dostať k spovedníkovi, vzbuďme si dokonalú ľútosť nad hriechmi, ktorá pochádza z lásky k Bohu milovaného nadovšetko, ktorou v prípade nemožnosti pristúpiť k individuálnej spovedi sa tak isto odpúšťajú nie len ľahké hriechy, ale tak isto aj ťažké hriechy ako pri svätej spovedi, musíme však mať pevné predsavzatie, že keď to bude čo najskôr možné  pristúpime k svätej spovedi.

Nakoľko každým dňom sa epidemiologická situácia zlepšuje a čísla hospitalizovaných v našich nemocniciach klesajú, pevne veríme, že po Veľkej noci sa stretneme a každý bude mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu.
Posledná aktualizácia: štvrtok, 01. apríl 2021, 14:05