Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
foto kostol zima web

Panna Mária z hory Karmel

panna-maria-karmelskaUž sú tomu dva týždne, čo sme spoločne so študentmi vstúpili do prázdninového obdobia. V tomto období si určite mnohí budeme chcieť oddýchnuť na tele i na duši. K duševnému oddychu nám môže pomôcť aj naša nebeská matka Mária. V mesiaci júl máme viacero príležitostí, aby sme za ňou putovali a načerpali sily. V našej Košickej arcidiecéze máme v Gaboltove mariánske pútnické miesto, kde môžeme navštíviť Pannu Máriu z hory Karmel či ľudovo nazývanú Pannu Máriu Škapuliarskú.
Úctu k Panne Márii Karmelskej vo svete šíri rád Karmelitánov. Názov tohto rádu i prívlastok Panny Márie je odvodený od hory Karmel vo Svätej zemi, kde bol tento rád založený. S rádom Karmelitánov súvisí aj škapuliar. Podľa tradície 16. júla 1251 sa predstavenému rádu, sv. Šimonovi Stockovi zjavila v Cambridgi Panna Mária z hory Karmel, ku ktorej sa vždy utiekal a dala mu škapuliar. Sv. Šimon založil bratstvo škapuliara. Škapuliar označuje rúcho, ktoré prikrýva plecia. Je to vlastne vrchný odev, ktorý splýva vpredu i vzadu z ramien dolu. Nosia ho viaceré rehole. Jednotlivé rády dávali tento škapuliar aj svetským veriacim, no značne zmenšený, v podobe štvorca s dĺžkou strany 10 cm. Zavesený bol tak, že jedna časť visela vpredu a druhá vzadu. Niektorým sa to však zdalo dosť nepraktické, a tak pápež sv. Pius X. v roku 1910 dovolil, aby veriaci namiesto škapuliara nosili medailu. Na jednej strane medaily musí byť obraz Božského Srdca Ježišovho a na druhej strane obrázok Panny Márie. Musí byť riadne požehnaná kňazom, ktorý má na to dovolenie. Škapuliar je viditeľné znamenie a vyznanie, že niekto si chce zvlášť ctiť Pannu Máriu. Každý člen bratstva musí zachovávať čistotu svojho stavu, denne sa modliť modlitby k Panne Márii a chrániť sa hriechu. Medailu má mať stále pri sebe a neodkladať ju bez vážnej príčiny. S nosením škapuliara sú spojené aj určité výsady:
 
1. Kto nosí škapuliar, a kto s ním zomrie, nezakúsi večný oheň, ako to prisľúbila Panna Mária.
2. Ten, kto nosí škapuliar, si ako ctiteľ Božej Matky zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.
3. Každý, kto nábožne nosí škapuliar a zachováva čistotu podľa stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti.
4. Tí, ktorí nosia škapuliar sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sv. omše, sv. prijímania, sebazaprenia, modlitby, pôsty a pod.

Počas týchto dní oddychu nájdime si čas aj na načerpanie duchovných síl. Panna Mária nám v tom môže výdatne pomôcť.
kaplán Gabriel Repaský
Posledná aktualizácia: pondelok, 21. október 2013, 10:13