Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
Oltar secovce

Charita v Advente

Zbierka na charitu 2021

Vstupujeme do cirkevného obdobia Adventu. Pre toto obdobie sú charakteristické 3 postavy – prorok Izaiáš, sv. Ján Krstiteľ a Panna Mária. Na konci cirkevného roku v predchádzajúcich týždňoch sme často počúvali o konci sveta a o apokalyptických veciach, čo patrí k pravidelným čítaniam, aj keď sa to nečíta ľahko. Na začiatku Adventného obdobia prichádza nádej a povzbudenie. Bude často zaznievať hlas proroka Izaiáša o prísľube a nádeji pre celé ľudstvo v osobe  Mesiáša, ktorý príde vyslobodiť ľudí z biedy. Neskôr to bude hlas sv. Jána Krstiteľa, ktorý povie, čo je treba robiť, aby sme boli dobre pripravený na príchod Mesiáša na svet – vyrovnajte mu chodníky. Znamená to stíšiť sa a porozmýšľať, čo by sme mohli a mali vo svojich životoch zmeniť aby sme boli iní, lepší, pozornejší k potrebám iných. Charita je dobrým prostriedkom pomoci, lebo sa stará o starých, chorých, chudobných, ľudí bez domova a strechy nad hlavou, zomierajúcich, pomáha ľuďom vo svojich zariadeniach a službách. Všetko sú to veľmi ťažké služby samé o sebe. COVID 19 skomplikoval poskytovanie týchto služieb a urobil tieto služby ešte náročnejšími. Charite veľmi pomáhala zbierka v kostoloch na prvú adventnú nedeľu. Keďže sú dnes kostoly pre verejnosť zatvorené, charity sa snažia osloviť verejnosť novými inovatívnymi spôsobmi a vychádzajú z kostolov do verejných priestorov. Pomôcť môže každý aj z domu alebo zo svojej domácnosti cez platbu na účet, úhradou QR kódom, poštovou poukážkou alebo jednoducho ak prinesie svoj dar, ktorý predtým dal v kostole, na faru. Tiež rozširujeme obdobie, v ktorom môžu takto ľudia pomôcť na celý advent. 

Ak sa dobre vnútorne pripravíme na príchod Mesiáša, prichádza na konci Adventného obdobia posledná veľmi pozitívna postava – Panna Mária, ktorá sa postará o naplnenie túžob mnohých generácií a prinesie nám ten najkrajší dar – svojho Syna. Asi iba mamy, ktoré očakávali dieťa, niekedy s veľkými obavami a nakoniec ho v bolestiach priniesli na tento svet, vedia najlepšie precítiť okamihy príchodu Mesiáša na tento svet. Aby sme sa vedeli tiež úprimne tešiť a radovať z Vianočných sviatkov, dobre a poctivo sa na ne pripravme! Vyrovnajme mu chodníky! 

V Košiciach 26.11.2021                           Cyril Korpesio

Viac o Charite a podrobnejšie o formách pomoci sa môžete dozvedieť na www.charita-ke.sk
Posledná aktualizácia: nedeľa, 28. november 2021, 13:10