Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
  • Birmovka 7 copy
  • Vigília zoslania Ducha Svätého 2022
  • Deň otcov 2022
  • mladi
  • krizova
  • odpust 2022 1

ŠTEDRÁ VEČERA

vianocna liturgiaÚVOD
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

Otec alebo matka:
Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista. On sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Mária, ty si matkou Božieho Syna. Celá naša rodina ťa pozdravuje slovami:
Zdravas Mária...

EVANJELIUM
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: Lk 2, 1-14
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nichnebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

PIESEŇ:
Tichá noc, JKS č. 88

PROSBY A POĎAKOVANIA
(Môže sa zapojiť každý člen rodiny.)
Pane, v dnešnú noc, noc tvojho narodenia ťa prosíme:
Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme vytvárali ľudskú rodinu spojenú s Tebou.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Za nás všetkých... (možno vymenovať), aby si nás v novom roku 2014 požehnával a ochraňoval.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli útechu v tebe.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.
(Môžu nasledovať vlastné prosby a vďaky.)

POŽEHNANIE JEDLA A VINŠ
Požehnaj, Otče toto jedlo, nech je nám na úžitok a tebe na chválu. Prosíme ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.

Vinšujem vám tieto radostné sviatky narodenia nášho Pána Ježiša Krista, aby sa Ježiš narodil v nás všetkých a obdaroval nás svoju láskou, dobrotou a pokojom.
Všetci si môžu vzájomne podať ruky a zaželať si požehnané Vianočné sviatky.

Posledná aktualizácia: sobota, 21. december 2013, 20:52