• pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

Dobrá novina 2013

026"Lebo mi sa dobre máme, ale nie je všade tak. V iných krajoch v chudobe, deti rastú hocijak."
Pod týmto heslom sa už po tretíkrát deti z Dargova rozhodli pomôcť. Naučili sa pesničky, básničky a na sviatok sv. Štefana mučeníka navštevovali rodiny v našej obci s úmyslom vyzbierať nejaké finančné prostriedky na pomoc pre deti z Africkej Kene. Rodiny nás prijali veľmi srdečne, otvorene a spolu s nami si zaspievali vianočné koledy. Dovoľte nám, aby sme aj touto cestou vyslovili veľké Ďakujem všetkým rodinám, ktoré sa rozhodli prijať a nezištne podporiť koledníkov Dobrej noviny. Bez ich podpory by naša snaha bola zbytočná.
                 Terézia Ferenčíková

033026022
Posledná aktualizácia: nedeľa, 29. december 2013, 20:59